TORSDAG 12 MARS

Styrelsemöte

09:00 - 17:00 Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm

Sacos styrelse sammanträder.