TORSDAG 12 MARS

Styrelsemöte

Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm

Sacos styrelse sammanträder.