TORSDAG 12 MARS

Styrelsemöte

Sverige läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm

Sacos styrelse sammanträder.