FREDAG 2 OKTOBER

Är hemmet det nya kontoret?

Digitalt

Under coronaepidemin har många tvingats ställa om och arbeta på distans hemifrån i stället för att gå till sin vanliga arbetsplats. Vad får det för effekter?

Den 2 oktober bjuder vi in till diskussion kring dessa frågor på temadagen DIGITAL@IDAG. 

Mer information kommer efter sommaren.