Saco bjuder in till samtal om kunskap och demokrati

I år fyller den svenska demokratin 100 år! Med anledning av det bjuder Saco in till en serie samtal om demokrati och vikten av kunskap i ett demokratiskt samhälle. Saco har undertecknat deklarationen för en stark demokrati och det här är en del av vårt åtagande inom den.

Make kunskap great again – hur får vi ett samhälle där debatt och beslut vilar på en grund av fakta och kunskap?
Under pandemin har å ena sidan vetenskap och kunskap stått högt i kurs. Förtroendet för expertmyndigheter är stort, forskare världen över har tagit fram vaccin i rekordfart och läkare och epidemiologer bjuds in till tv dagligen. Samtidigt är vetenskapen ifrågasatt, forskarna bråkar sinsemellan, hobbyepidemiolog är ett nytt ord och konspirationsteorierna frodas.

När? Samtalet sändes den 16 juni men går att se i efterhand på Saco Play.

Den svenska demokratin – bäst i världen eller i kris?
Utifrån vad vi sett i Polen och Ungern, hur ser utvecklingen ut i Sverige? Vilka är de svaga länkarna i den svenska demokratin? Hur kan vi stärka den? Och vad är fackets roll?

När? Samtalet sändes den 8 september men går att se i efterhand på Saco Play.

Hot och hat mot demokratins tjänstemän
En dold, men viktig pelare i svensk demokrati är tjänstemannen. Domare, forskare och statstjänstemän fungerar som garanter för demokratin. Hur får vi ett starkt skydd för tjänstemän i demokratins tjänst? Vad krävs av arbetsgivare och chefer?  

När? Samtalet sändes den 27 september men går att se i efterhand på Saco Play.


Utbildning och forskning på EU-nivå – hur påverkar besluten Sveriges akademiker?

Vilka satsningar på utbildning och kompetensutveckling behövs i pandemins spår?  Hur säkerställer vi akademisk frihet, demokrati och rättsstatens principer i hela EU? Vinner eller förlorar Sveriges akademiker på att utbildningsfrågor drivs på EU-nivå?

När? 7 april, kl. 13.00–14.00. Läs mer och anmäl dig.