Saco bjuder in till samtal om kunskap och demokrati

I år fyller den svenska demokratin 100 år! Med anledning av det bjuder Saco in till en serie samtal om demokrati och vikten av kunskap i ett demokratiskt samhälle. Saco har undertecknat deklarationen för en stark demokrati och det här är en del av vårt åtagande inom den.

Publicerad: Måndag 31 maj 2021

Senast uppdaterad: Måndag 31 maj 2021

Vi planerar minst 4 event under året, med start nu i juni och avslut i samband med Sacos kongress i november.

  • Make kunskap great again - hur vi får ett samhälle där debatt och beslut vilar på en grund av fakta och kunskap? Under pandemin har å ena sidan vetenskap och kunskap stått högt i kurs. Förtroendet för expertmyndigheter är stort, forskare världen över har tagit fram vaccin i rekordfart och läkare och epidemiologer bjuds in till tv dagligen. Samtidigt är vetenskapen ifrågasatt, forskarna bråkar sinsemellan, hobbyepidemiolog är ett nytt ord och konspirationsteorierna frodas.

    När? 16 juni, kl. 12.00 - 12.45.

    Läs och anmäl dig här.

  • Hur mår den svenska demokratin? Utifrån vad vi sett i USA, Polen, Ungern. Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Vilka är de svaga länkarna i den svenska demokratin? Hur kan vi stärka den? Vad är fackets roll?

  • Hot och hat mot demokratins tjänstemän En dold, men viktig pelare i svensk demokrati är tjänstemannen. Domare, forskare och statstjänstemän fungerar som garanter för demokratin. Hur får vi ett starkt skydd för tjänstemän i demokratins tjänst? Vad krävs av arbetsgivare och chefer?  

  • Demokratin i EU Nu startar EU:s Framtidskonferens, som ska "ge allmänheten större inflytande över vad EU gör". Hur ökar vi engagemang och inflytande i EU bland Sveriges akademiker?