Så bemöter du faktaresistens

Vi bjöd in filosofiprofessorn Åsa Wikforss, poddaren och folkbildaren Fritte Fritzon som tillsammans med Sacos ordförande Göran Arrius samtalade på temat: Make kunskap great again – hur får vi ett samhälle där debatt och beslut vilar på en grund av fakta och kunskap? Här är deras bästa råd om hur du bemöter faktaresistens.

Publicerad: Onsdag 23 jun 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 23 jun 2021

 1. Akademiker har genom sin utbildning fått verktyg som kan användas för att ifrågasätta, resonera och förklara - använd dem!
 2. Undvik att gå i polemik och provocera
 3. Försök att skapa en situation av ömsesidig respekt och tillit
 4. Hitta de gemensamma utgångspunkterna -det finns alltid några
 5. Acceptera att människor har känslor och oro kring en fråga, men acceptera inte att verklighetsbeskrivningen ska bygga på känslor. Påpeka vad som är fakta.
 6. Bidra med fakta till diskussionen om du sitter på relevant kunskap
 7. Ställ några enkla motfrågor:
  -  Hur vet du att det är på det sättet?
  -  Var någonstans har du fått reda på det?
  -  Finns det några belägg för det du säger?
 8. Var ödmjuk och lyssna på välgrundade invändningar
 9. Du behöver inte försöka förstå eller hålla med din motdebattör, men tolka alltid på välvilligast möjliga sätt
 10. Svarar du på ett falskt påstående, lyft inte fram det falska, utan lyft fram hur det egentligen är, gärna med en förklaring också
 11. Var tydlig med vad du är expert på och inte
 12. Lyckas inte ovanstående kan det vara bäst att lämna samtalet. Kanske du ändå har sått ett frö av en ny tanke hos någon