ONSDAG 16 JUNI

Make kunskap great again

12:00 - 12:45 Online

Välkommen till ett digitalt samtal om hur vi får ett samhälle där debatt och beslut vilar på en grund av fakta och kunskap.

 

Under pandemin har å ena sidan vetenskap och kunskap stått högt i kurs. Förtroendet för expertmyndigheter är stort, forskare världen över har tagit fram vaccin i rekordfart och läkare och epidemiologer bjuds in till tv dagligen. Samtidigt är vetenskapen ifrågasatt, forskarna bråkar sinsemellan, hobbyepidemiolog är ett nytt ord och konspirationsteorierna frodas.

Vi pratar om ifall akademisk kunskap är mer värd än annan – och i så fall varför? Har akademiker ett särskilt ansvar att bidra till en faktabaserad debatt? Och hur kan vi alla lyfta in fakta och kunskap i våra samtal?

Medverkande

  • Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Ledamot i Svenska Akademien sedan 2019. Författare till boken Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender.
  • Fritte Fritzson, stand up-komiker, arkitekt och folkbildare. Har sedan 2015 den populärvetenskapliga podden Allt du velat veta, där experter och forskare intervjuas.
  • Samtalsledare: Andreas Utterström, kommunikationskonsult, skribent och podcastproducent.
  • Sacos ordförande Göran Arrius inleder samtalet.

16 juni, kl. 12.00–12.45, livesändning på Sacos Facebooksida.

Har du inte Facebook? Då kan du även följa sändningen på Saco Play.

Deltagandet är kostnadsfritt och alla intresserade är välkomna!


En del av Sacos samtalsserie om kunskap och demokrati

I år fyller den svenska demokratin 100 år! Med anledning av det bjuder Saco in till en serie samtal om demokrati och vikten av kunskap i ett demokratiskt samhälle. Saco har undertecknat deklarationen för en stark demokrati och det här är en del av vårt åtagande inom den.

Det här första samtalet handlar om hur vi får ett samhälle där debatt och beslut vilar på en grund av fakta och kunskap.

Läs mer om alla delar i serien på saco.se/demokratiserie.