MÅNDAG 27 SEPTEMBER

Hot och hat mot demokratins tjänstemän

12:00 - 12:45 Livesändning på Sacos Facebooksida

En dold, men viktig pelare i svensk demokrati är tjänstemannen. Domare, forskare och statstjänstemän fungerar som garanter för demokratin. Hur får vi ett starkt skydd för tjänstemän i demokratins tjänst? Vad krävs av arbetsgivare och chefer?  


Välkommen på tredje samtalet i Sacos demokratiserie, denna gång med temat "Hot och hat mot demokratins tjänstemän"!

En färsk rapport från Sacoförbundet Akavia visar att en fjärdedel av medlemmarna i undersökningen har utsatts för våld, trakasserier, hot, mutförsök eller annan form av otillbörlig påverkan. Enskilda individer drabbas, många vill säga upp sig och byta jobb och rättssamhället och demokratin hotas.

Vi pratar om hur hoten ser ut. Har situationen blivit värre de senaste åren? Hur kan arbetsgivare ta större ansvar. Men även vad behöver politiken göra och på vilka sätt kan olika parter stärka tjänstemännen och i förlängningen demokratin? 

Medverkande

  • Matteus Maria Furemalm, huvudskyddsombud, Kronofogdemyndigheten
  • Lisa Kaati, forskningsledare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Samtalsledare: Andreas Utterström, kommunikationskonsult, skribent och podcastproducent

      

27 september, kl. 12.00–12.45, livesändning på Sacos Facebooksida.

Om du inte har Facebook så kan du också följa samtalet på Saco Play.


En del av Sacos samtalsserie om kunskap och demokrati

I år fyller den svenska demokratin 100 år! Med anledning av det bjuder Saco in till en serie samtal om demokrati och vikten av kunskap i ett demokratiskt samhälle. Saco har undertecknat deklarationen för en stark demokrati och det här är en del av vårt åtagande inom den.

Läs mer om alla delar i serien på saco.se/demokratiserie.