Därför ska du vara med i facket

Kompetent rådgivning, inkomstförsäkring och Sveriges bästa lönestatistik. Det finns många skäl till att gå med i ett Sacoförbund. Här är 10 argument för att bli medlem.

10 argument för att gå med i facket

Genom att vara med i ett Sacoförbund bidrar du till att stärka anställningsvillkoren på svensk arbetsmarknad. Det är genom kollektivets styrka som du kan få tillgång till de individuella förmåner Saco och Sacoförbunden har förhandlat fram.

1. Du får råd och stöd 

Sacoförbunden har ombudsmän som kan sina medlemmars arbetsvillkor och som kan ge kvalificerade råd och förhandlingshjälp. Förbunden bevakar dina rättigheter vid uppsägningar och omorganisationer samt granskar anställningsavtal. Förbunden har även jurister som har stor erfarenhet av arbetsrättsliga problem. En timmes rådgivning med en privat arbetsrättjurist kostar ofta mer än en hel årsavgift till fackförbundet.

2. Inkomstförsäkring - extra pengar när du blir arbetslös

I medlemskapet i ett Sacoförbund ingår några av marknadens absolut bästa inkomstförsäkringar. Försäkringen kompletterar a-kassan och ger ett rejält extra skydd vid ofrivillig arbetslöshet.

3. Vägledning genom hela din karriär

Genom ditt Sacoförbund kan du få stöd i ditt arbetssökande. Bland annat kan förbundet vara ett stöd i frågor som rör ansökan, anställningsintervjuer, löneanspråk och allmänna villkor. Du kan skicka in ett underlag för personligt brev och CV och få feedback innan ansökan skickas till potentiell arbetsgivare.

Som medlem i ett Sacoförbund får du rådgivning och stöd.

4. Rådgivning för dig som är chef

Många akademiker har en ledande befattning och en stor andel av Sacoförbundens medlemmar är chefer. Eftersom flera i denna grupp inte omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) är den särskilt utsatt på arbetsmarknaden. Förbundet ger dig som chef rådgivning om sådant som anställningsvillkor och lönesättning.

5. A-kassa

A-kassan ger ett grundskydd om du blir arbetslös. 

Akademikernas a-kassa är en a-kassa som välkomnar alla akademiker, oavsett inriktning på utbildning eller profession. I styrelsen sitter representanter för flera olika Sacoförbund.  

Är du lärare eller studie- och yrkesvägledare? Då finns Lärarnas a-kassa. Den är expert på de villkor som råder i skolans värld. I styrelsen sitter representanter för Sveriges Lärare.

 

Bli studentmedlem hos ett Sacoförbund - experten på din utbildning

6. Spännande seminarier och nätverk

Flera gånger om året skapar Sacoförbunden olika forum och mötesplatser för medlemmarna. Som medlem har du bland annat möjlighet att gå på en mängd föreläsningar, seminarier och kompetensutvecklande kurser, där du kan knyta kontakter med andra akademiker inom ditt yrkesområde.

Nätverka med Sacoförbunden

7. Stöd vid utlandsarbete

För medlemmar som planerar att arbeta utomlands finns idag omfattande rådgivning om anställningsvillkor, avtal, löner och levnadsvillkor i olika länder. Via ditt Sacoförbund kan du också få hjälp med svar på frågor som rör sådant som a-kassa, traktamenten och socialförsäkringar vid flytt utomlands.

8. Sveriges bästa lönestatistik

Som medlem i ett Sacoförbund får du tillgång till Saco Lönesök, Sveriges bästa lönestatistik för akademiker. Du får även rådgivning och de bästa argumenten inför din löneförhandling.

9. Pension och försäkringar med förmånliga villkor

Som medlem får du möjlighet att teckna försäkringar med extra förmånliga villkor. Du kan även få rådgivning kring pensionsfrågor av förbundens medlemsrådgivning.

10. Medlemserbjudanden och förmåner

Som medlem får du bland annat tillgång till förbundstidning, olika rabatter och andra förmåner som är kopplade till ditt medlemskap. Du kan till exempel få billigare bolån och rabatt på hotellövernattningar och resor med SJ.