Akavia

Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 135 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Akavia samlar 135 000 jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer. 

Förbundet är partipolitiskt obundet och det näst störst förbundet inom Saco. Akavia vill att varje medlem ska få full utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet.

En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas arbetsliv.