Akavia

Vi skapar ett helt nytt förbund, Jusek + Civilekonomerna. Tillsammans blir vi Akavia. Förbundet för dig som vill ha full utväxling på din akademiska utbildning.

Akavia samlar 130 000 jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer. Vi blir det näst största förbundet i Saco.

En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Vi vill att alla våra yrkesgrupper ska få utväxling på den investering de gjort i sin akademiska utbildning. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas yrkesliv.

Gamla Civilekonomerna.se

Gamla Jusek.se

Telefonnummer efter den 13 januari 2020: 010-303 75 00