DIK

DIK är facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. Det finns många skäl att vara medlem i DIK.

Trygghet

Förhoppningsvis kommer du aldrig i konflikt med din arbetsgivare. Men om det skulle hända står vi på din sida. Om du behöver rådgivning, eller någon som företräder dig i en arbetsrättslig tvist, är vi bara ett samtal bort.

Kunskap

DIK kan dina yrkesfrågor. Vi har koll på din profession, utbildning och arbetsmarknad. Kunskapen använder vi i förhandlingar och i opinionsbildning gentemot arbetsgivare, politiker och beslutsfattare.

Styrka

DIK ger dig möjlighet att påverka. DIK är en stark part när det gäller att förhandla om villkoren på din arbetsplats. Vi träffar kollektivavtal som alltid ger dig bättre villkor än vad som regleras i lag.

DIKs medlemsservice

DIKs ombudsmän och jurister tar till vara dina intressen och värnar om dina rättigheter. I medlemsservicen får du svar på frågor som gäller din lön, dina anställningsvillkor, din arbetssituation samt kring ditt medlemskap.

DIKs karriärservice

För dig som vill maximera dina möjligheter i arbetslivet är DIKs coachtränade karriärteam ditt bollplank när du vill byta jobb eller utvecklas i arbetslivet.

DIKs inkomstförsäkring

Ju mer man tjänar desto hårdare slår en tillfällig arbetslöshet, eftersom a-kassan ger ersättning för inkomst upp till 25 000 kr i månaden.
Med DIKs inkomstförsäkring har du möjlighet att få 80 procent av din faktiska inkomst (utav max 100 000 kr i månaden) i upp till 120 dagar*.

* Se villkor,www.dik.se

Några DIK-yrken

Antikvarie, Arkeolog, Arkivarie, Art Director, Bebyggelseantikvarie, Copywriter, Bibliotekarie, Etnolog, Förlagsredaktör, Hemslöjdskonsulent, Informatiker, Informationsarkitekt, Informationsmäklare, Informatör, Intendent, Kommunikationsstrateg, Kommunikatör, Konservator, Konstvetare, Kulturförmedlare, Kulturmiljövårdare, Logoped, Marknadsförare, Museipedagog, Pressekreterare, Projektledare, Redaktör, Språkvårdare, Teaterkonsulent, Teckenspråkstolk, Tolk, Utbildningskonsulent, Utställningsproducent, Webbredaktör, Översättare