Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund är ett av många fackförbund. Det som skiljer oss från de andra är att vi kan kyrkan.

Verkar för

Att främja kyrkans gärning, genom att utifrån ett fackligt perspektiv tillvarata medlemmarnas intressen och rättigheter.

Vi organiserar präster, diakoner och församlingspedagoger samt innehavare av tjänster inom Svenska kyrkan, där det normalt krävs minst 3-årig eftergymnasial utbildning. Vi organiserar även studerande på högskolenivå, vilka avser att inträda i kyrkans tjänst.

Idag har förbundet ca 5 600 medlemmar. Nittio procent av prästerna i Svenska kyrkan är organiserade i förbundet, flertalet av diakonerna samt ett stort antal av dem med pedagogiska anställningar. Detta ger styrka inte minst i förhandlingar.

Kyrkans Akademikerförbund passar dig som arbetar som: