Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund vars medlemsgrupper främst utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare, rektorer och lärare på högskolan.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Vi är ett fackligt professionsförbund med över 233 000 medlemmar från skolans alla delar. Vi samlar hela lärarprofessionen, för vi vet att det är tillsammans som vi får bäst förutsättningar att skapa framtidens skola.

Lärarförbundet organiserar till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare, lärare i musik- och kulturskolor och skolledare.

Varmt välkommen som medlem!

Lärarförbundet passar dig som arbetar som: