Reservofficerarna

Reservofficerarna är en intresse- och fackorganisation för reservofficerare. Förbundet har cirka 3 250 medlemmar och är anslutet till Saco.

Huvudsakliga uppgifter är förhandlingsverksamhet och att bilda opinion för reservofficerarnas sak, samt att ge rådgivning, stöd och information till medlemmarna.

Reservofficerarna passar dig som arbetar som: