SRAT

Fackförbundet för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning. SRAT organiserar bland annat fem legitimationsyrken: audionomer, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister. Förutom dessa finns även bland annat diplomater, hälsovetare och lotsar bland SRATs drygt 15 300 medlemmar.

Statlig sektor
Du som exempelvis har en anställning med kvalificerade handläggande arbetsuppgifter eller är chef kan vara medlem. Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Utrikesdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Tullverket, Kustbevakningen och Sjöfartsverket är exempel på myndigheter där det finns många SRAT-medlemmar. 

Kommun-/landstingssektor
Du som arbetar som specialist/kvalificerad tjänsteman/chef, exempelvis audionom , hälsovetare, logoped, optiker, perfusionist eller  tandhygienist kan vara medlem i SRAT.

Privat sektor
Du som arbetar som specialist/kvalificerad tjänsteman/chef, exempelvis audionom, hälsovetare,  logoped, kiropraktor, optiker, tandhygienist, flygtekniker kan vara medlem.

PostNord, Praktikertjänst, Synsam, Synoptik och SAS är exempel på företag där det finns många SRAT-medlemmar.

Studerande
Även du som studerar till något av ovanstående yrken är välkommen som medlem.

Ett medlemskap i SRAT ger dig många fördelar

  • SRAT träffar kollektivavtal som hjälper dig att själv påverka din lön, dina anställningsvillkor och din karriär.
  • Vi företräder dig i olika situationer som kan uppstå med din arbetsgivare, exempelvis om du blir varslad om uppsägning.
  • Vi hjälper dig att få bättre lön och anställningsvillkor, som rådgivare och genom förhandlingar.
  • Våra yrkesföreningar driver dina yrkesfrågor. Genom vårt påverkansarbete har bland annat audionomerna fått legitimation.
  • Vi ökar din trygghet med hjälp av försäkringar, exempelvis genom vårt unika trygghetspaket som ingår i medlemsavgiften för dig som är yrkesverksam: SRAT HälsoSkydd - en sjukförsäkring med hälsoombud och SRAT Inkomstförsäkring. Du som är studentmedlem har kostnadsfri sjukkapitalförsäkring under din studietid.
  • Du kan utnyttja vårt karriärstöd. Vi erbjuder karriärsamtal, CV-granskning och tips om ansökningsprocessen.
  • Juridisk trygghet för dig och din familj. Upprättande av privata avtal utan kostnad samt 30 minuters rådgivning.
  • Genom SRAT får du tillgång till förmåner som förmånliga medlems- och bolån, billigare tidningsprenumerationer och el etc.

www.srat.se

E-post: kansli@srat.se

Telefon: 08-442 44 60

Fax: 08-442 44 80

Malmskillnadsgatan 48, 5 tr

Box 1419

111 84 Stockholm

Bli medlem Bli studentmedlem