Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter är både en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeuter.

Vi organiserar majoriteten av landets arbetsterapeuter och arbetar både med professions- och fackliga frågor, det vill säga yrkes- och utbildningsfrågor, löner, avtal, yrkets utveckling samt opinionsbildning kring arbetsterapeuter.

Vi organiserar även arbetsterapeuter som jobbar under andra yrkestitlar - medlemskap hos oss grundas på arbetsterapeutexamen, inte titel.

Förbundet har drygt 10 000 medlemmar, varav cirka 1 000 är studenter.

För mer information – klicka på rubrikerna nedan

Medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeutstudenter 

Vad gör en arbetsterapeut? 

Var arbetar arbetsterapeuter?

Vad är arbetsterapi?

 

Sveriges Arbetsterapeuter passar dig som arbetar som: