Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter är både en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeuter.

Vi organiserar mer än 90 % av landets arbetsterapeuter och arbetar både med professions- och fackliga frågor, det vill säga yrkes- och utbildningsfrågor, löner, avtal, yrkets utveckling samt opinionsbildning kring arbetsterapeuter.

Vi organiserar även arbetsterapeuter som jobbar under andra yrkestitlar - medlemskap hos oss grundas på arbetsterapeutexamen, inte titel.

Förbundet har närmare 10 000 medlemmar, varav cirka 1 000 är studenter.

För mer information – klicka på rubrikerna nedan

Medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeutstudenter 

Vad gör en arbetsterapeut? 

Var arbetar arbetsterapeuter?

Vad är arbetsterapi?

Sveriges Arbetsterapeuter passar dig som arbetar som: