Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: förutom fackligt arbete och branschutveckling jobbar vi med opinionsbildning samt professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål är att göra skillnad i samhället och att visa betydelsen av arkitekturens förutsättningar.

Arkitekt används som ett samlande namn för byggnadsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter.

Det finns mycket att vinna på att vara medlem i Sveriges Arkitekter. De viktigaste förmånerna:

 • Stöd i arbetslivet: Våra jurister ger individuell rådgivning och förhandlingshjälp i alla frågor som rör din anställning, exempelvis lön, tjänstledighet eller upphandlingar. De kan också företräda dig vid arbetsrättsliga förhandlingar och vid tvister i domstol.
 • Inkomstförsäkring: Du har möjlighet att få upp till 80 % av din ordinarie inkomst vid arbetslöshet.
 • Saco lönesök och Sveriges Arkitekters lönestatistik ger tillsammans en heltäckande och aktuell bild som är ett stöd inför löneförhandlingen.
 • Branschkunskap: Sedan 2015 ger vi ut en branschrapport som sammanfattar och analyserar läget i arkitektbranschen. Är du ansluten till Företagarservice har du möjlighet att ta del av allt vårt branschmaterial och vi bjuder också på rådgivning.
 • Internationalisering: Vi hjälper dig och din verksamhet att ta klivet utomlands.
 • Kompetensutveckling: Vi har ett växande kompetensutvecklingsutbud som idag består av professionsprogrammet, kortkurser inom aktuella områden, veckovisa frukostseminarier, chefsnätverk och mentorsprogram.
 • Vår medlemstidning Arkitekten kommer hem i brevlådan elva gånger per år.
 • Enbart du som medlem har rätt att inneha yrkestitlarna SAR/MSA, LAR/MSA, SIR/MSA och FPR/MSA.
 • Som medlem blir du ansluten till en av förbundets lokalföreningar. Det ger dig ett nätverk och möjlighet att lyfta arkitektur- och yrkesfrågor med kollegor och i förbundet på lokal nivå.

Som studentmedlem får du samma medlemsförmåner som fullbetalande medlemmar i Sveriges Arkitekter. I Sveriges Arkitekter Studenterna kan du dessutom bredda ditt nätverk och få perspektiv på din utbildning och framtida yrkesroll. Du kan arrangera och/eller delta i workshops/projekt med deltagare från landets alla arkitektutbildningar och du får chans att delta i och påverka den arkitekturpolitiska debatten.

Som medlem och företagare kan du vara ansluten till Företagarservice, förbundets servicebolag som tillhandahåller skräddarsydda tjänster för arkitektföretagets behov. Att ansluta dig till Företagarservice ger dig förmåner som personlig rådgivning, juridiskt biträde vid tvister och möjlighet att teckna en branschanpassad företagsförsäkring, konsult- och kontorsförsäkring.

Sveriges Arkitekters vision:

Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten.

Långsiktiga mål:

 1. För alla som engagerar sig i samhällsbyggandet är Sveriges Arkitekter den mest trovärdiga kunskapskällan och den givna samtalspartnern.
 2. Politiken och näringslivet ska förbättra förutsättningarna för arkitekturen och villkoren för arkitekten.
 3. Alla som engagerar sig i samhällsbyggandet förstår hur arkitektur kan skapa värden och nytta för individen och för samhället i stort.
 4. Arkitektens arbete och kompetens värderas högt av beställare, arbetsgivare och branschen i stort och våra medlemmar värderar sitt medlemskap högt.

 

Sveriges Arkitekter passar dig som arbetar som: