Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är ett fackförbund och en intresseorganisation som driver Sveriges arkitekters gemensamma frågor – från studietiden och genom hela yrkeslivet. Vi står upp för arkitekternas arbetsvillkor och driver kårens intressen för att åstadkomma vackra, hållbara och välfungerande livsmiljöer. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning. Förbundet har fler än 14 000 medlemmar, varav ca 2 000 är studentmedlemmar.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: förutom fackligt arbete och branschutveckling jobbar vi med opinionsbildning samt professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål är att göra skillnad i samhället och att visa betydelsen av arkitekturens förutsättningar.

Arkitekt används som ett samlande namn för byggnadsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter.

Det finns mycket att vinna på att vara medlem i Sveriges Arkitekter. De viktigaste förmånerna:

  • Stöd i arbetslivet: Våra jurister ger individuell rådgivning och förhandlingshjälp i alla frågor som rör din anställning, exempelvis lön, tjänstledighet eller upphandlingar. De kan också företräda dig vid arbetsrättsliga förhandlingar och vid tvister i domstol.
  • Inkomstförsäkring: Du har möjlighet att få upp till 80 % av din ordinarie inkomst vid arbetslöshet.
  • Saco lönesök och Sveriges Arkitekters lönestatistik ger tillsammans en heltäckande och aktuell bild som är ett stöd inför löneförhandlingen.
  • Branschkunskap: Sedan 2015 ger vi ut en branschrapport som sammanfattar och analyserar läget i arkitektbranschen. Är du ansluten till Företagarservice har du möjlighet att ta del av allt vårt branschmaterial och vi bjuder också på rådgivning.
  • Internationalisering: Vi hjälper dig och din verksamhet att ta klivet utomlands.
  • Kompetensutveckling: Vi har ett växande kompetensutvecklingsutbud som idag består av professionsprogrammet, kortkurser inom aktuella områden, veckovisa frukostseminarier, chefsnätverk och mentorsprogram.
  • Vår medlemstidning Arkitekten kommer hem i brevlådan elva gånger per år.
  • Enbart du som medlem har rätt att inneha yrkestitlarna SAR/MSA, LAR/MSA, SIR/MSA och FPR/MSA.
  • Som medlem blir du ansluten till en av förbundets lokalföreningar. Det ger dig ett nätverk och möjlighet att lyfta arkitektur- och yrkesfrågor med kollegor och i förbundet på lokal nivå.

Som studentmedlem får du samma medlemsförmåner som fullbetalande medlemmar i Sveriges Arkitekter. I Sveriges Arkitekter Studenterna kan du dessutom bredda ditt nätverk och få perspektiv på din utbildning och framtida yrkesroll. Du kan arrangera och/eller delta i workshops/projekt med deltagare från landets alla arkitektutbildningar och du får chans att delta i och påverka den arkitekturpolitiska debatten.

Som medlem och företagare kan du vara ansluten till Företagarservice, förbundets servicebolag som tillhandahåller skräddarsydda tjänster för arkitektföretagets behov. Att ansluta dig till Företagarservice ger dig förmåner som personlig rådgivning, juridiskt biträde vid tvister och möjlighet att teckna en branschanpassad företagsförsäkring, konsult- och kontorsförsäkring.

Sveriges Arkitekters vision:

Arkitektur som möter samtida och framtida behov - väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar.

Sveriges Arkitekters slutmål:

Arkitekter har en bred och ledande roll i samhällsbyggandet.

Sveriges Arkitekter passar dig som arbetar som: