Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter är ett fackförbund för apotekare och receptarier. Samlingsnamnet för dessa yrkesgrupper är farmaceuter. Vår främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas kompetens och stärka farmaceuternas professionella och fackliga villkor.

Farmaceuterna finns med i alla steg av läkemedelsanvändningen från idé och forskning kring ett läkemedel, via tillverkning och kontroll till distribution av och information om läkemedlet. Det ger oss en bra karta över farmaceutyrkena, både över den fackliga och över den politiska terrängen.

Att profilera farmaceutyrkena genom att berätta om farmaceutens roll i vård- och omsorgskedjan är en av våra stora uppgifter.

Vi har verkat vi för en avreglerad apoteksmarknad för att öka tillgängligheten för konsumenterna och skapa en friare arbetsmarknad för våra medlemmar. En hel del har blivit bra, men mycket kan göras bättre.

Sveriges Farmaceuter ser med oro på svensk vital life science-industri och menar att man måste stärka förutsättningarna för den kliniska forskningen i Sverige.

Vi arbetar utifrån vår Nollvision för läkemedelsrelaterade problem:

  • Man ska inte bli sjuk av sina läkemedel
  • Farmaceuter är samhällets läkemedelsexperter
  • Förbundet ska finnas med varhelst läkemedel diskuteras

Våra prioriterade frågor är:

  • Bättre tillgänglighet till farmaceutisk expertis, ex i apotekens egenvård
  • Begränsad lista över receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek
  • Att strukturerade läkemedelssamtal ska bli verklighet och samhällsfinansieras
  • Ökad närvaro av farmaceuter i kommunal vård och omsorg
  • Bättre förutsättningar för en livaktig läkemedelsindustri
  • Att få fler unga att bli intresserade av att läsa till apotekare eller receptarie

Sveriges Farmaceuter grundades 1903 och har ca 7 100 medlemmar.

Sveriges Farmaceuter passar dig som arbetar som: