Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt högskolan. Vi kan högskolan - Högskolan är vårt område.

 • SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation.
 • SULF är ett fackförbund som är specialiserat på högskolan och har denna som exklusivt arbetsfält. Inom förbundet finns därför stor erfarenhet och kompetens inom högre utbildning och forskning/forskarutbildning.
 • SULF förhandlar, informerar, debatterar och påverkar utformningen av den högre utbildningen och forskningen - nu och i framtiden. Förhandlingarna sker centralt och lokalt. Går du med i SULF förhandlar vi för dig.
 • SULF är ett partipolitiskt obundet förbund och anslutet till Saco.
 • SULF har ca 21.000 medlemmar.

Några frågor som SULF driver:

 • en jämställd högskola
 • ökade resurser för hög kvalitet i grundutbildning, forskning och forskarutbildning
 • konkurrenskraftiga löner för universitetslärare jämfört med arbetsmarknaden i övrigt
 • trygghet i anställningen
 • frihet i universitetslärarens arbete
 • rätt till forskning och kompetensutveckling i anställningen
 • utrymme för lärare att vidareutveckla sin kompetens och meritera sig för befordran inom sin anställning
 • lika goda villkor för befordrade lärare som för dem som fått en utlyst anställning
 • odisputerade lärare ska kunna inom anställningen delta i forskarutbildning
 • doktorander ska erbjudas doktorandtjänst i anslutning till antagningen till forskarutbildning
 • förbättrade villkor för doktorander vad gäller handledning, arbetsplats och övriga resurser
 • ökade möjligheter till internationella kontakter och vistelser vid utländska universitet
 • uppföljning och konsekvensanalys av anställningsreformen och forskarutbildningsreformen
 • fler postdoctorala anställningar.

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF passar dig som arbetar som: