Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund är en sammanslutning av veterinärer och veterinärstuderande. Förbundet är en intresseförening för veterinärer med syfte att främja utvecklingen av veterinärkonsten och veterinärmedicinska vetenskaper samt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

Varför medlem:

  • för att medverka till veterinärmedicinens utveckling i samhället
  • för att tillvarata sina sociala och ekonomiska intressen.

Verkar för:

  • vidareutveckling av det veterinära yrket och främjande av veterinärmedicinens utveckling
  • ökad insikt hos allmänheten och politiker om betydelsen av veterinära insatser även för människors hälsa och välbefinnande
  • god djurhälsa samt ett gott djurskydd inom all djurhållning
  • en etisk godtagbar livsmedelsproduktion, där djurens naturliga behov beaktas.

Krav för medlemskap:

  • Veterinär eller veterinärstuderande

www.svf.se

E-post: kansli@svf.se

Telefon: 08-545 558 20

Fax: 08-545 558 39

Kungsholms Hamnplan 7

Box 127 09

112 94 Stockholm

Bli medlem Bli studentmedlem

Sveriges Veterinärförbund passar dig som arbetar som: