Bra stöd till chefer ger bra stöd från chefer

Du som chef måste ha förutsättningar att leda. Du ska kunna behålla din hälsa och din arbetsglädje. Chefens arbetsmiljö påverkar alla medarbetare. Bra stöd till chefer ger bra stöd från chefer.

Nyckelord:
Chef

Saco ser chefens och medarbetarnas arbetsmiljöer som ömsesidigt beroende. Bra stöd till chefer ger bra stöd från chefer. Saco kommer att fortsätta att uppmärksamma och framhålla chefers arbetsmiljö i alla diskussioner med arbetsgivarföreträdare och andra beslutsfattare. 

Chefer jobbar mycket

Som chef behöver du ofta jobba på kvällar och helger. I en undersökning från Arbetsmiljöverket uppger 70 % av cheferna att de har för hög arbetsbelastning och 63 % svarar att de drar in på luncher, arbetar över och tar med jobbet hem. 36 % säger att de har svårt att sova på grund av jobbet. Stress och perioder av hög arbetsbelastning är inte farligt, så länge du får möjlighet att återhämta dig. Sömn är ett av de viktigaste sätten att återhämta sig. 

Chefer upplever mening, inflytande och kontroll

Chefens egen arbetsmiljö är en mindre uppmärksammad fråga än chefens ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. Det kan bero på att chefer i allmänhet är tillfreds i sin miljö. Deras arbete är förhållandevis fritt och omväxlande och de kan ofta själv styra sitt arbete. De har också stora möjligheter att lära nytt och utvecklas. Forskningen visar att personer som i sitt arbete upplever mening, inflytande och kontroll, drabbas mindre av psykosocial ohälsa.

Chefer behöver coachning

Chefers arbetsmiljö är en viktig facklig fråga. Förutsättningarna för att orka vara chef måste finnas. Chefen ska kunna behålla sin hälsa och arbetsglädje. De verksamheter som cheferna ansvarar för ska kunna utvecklas. Medarbetarna ska kunna utföra sina jobb på bästa sätt. Som chef är man ofta ensam. Det är en del av rollen som inte går att välja bort. Saco anser att chefer i sin anställning ska erbjudas möjligheten till coachning från någon utanför den egna organisationen. Det ger ett värdefullt stöd i ditt ledarskap. Sacoförbunden erbjuder ofta sina medlemmar tillgång till chefsnätverk eller andra former av mötesplatser som möjliggör en mer fri dialog än du kan få inom den egna organisationen. 

Chefer behöver utbildning

En viktig fråga för Saco och förbunden är att chefer erbjuds tillgång till relevant utbildning i såväl chefskap som ledarskap. Det ska du få från din arbetsgivare. Utöver det ordnar många Sacoförbund utbildningar och seminarier för sina medlemmar. Titta på ditt förbunds hemsida

Att leda i gränslöst arbetsliv

Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer gränslöst. Vi kan i allt högre utsträckning bestämma när och var vi ska arbeta. Ofta är det inte heller tydligt när arbetet är genomfört. Det ger möjligheter till flexibilitet men ställer också nya krav på dig som chef och ledare. Det kan även få konsekvenser för din egen psykosociala arbetsmiljö. 

Vi behöver strategier för att hantera valfriheten. Att kunna sätta gränser - både för sig själv och för medarbetarna - har blivit en viktig chefskompetens. Gränssättandet är centralt för att kunna behålla hälsan.

Saco chefsråd har formulerat 8 råd om hur du kan hantera gränslöshet och stress i din arbetsmiljö. Läs guiden här.