Du kan vara medlem under hela din karriär!

Saco och Sacos förbund stödjer dig i din profession och din roll - genom hela din karriär. Därför finns det många fördelar med att fortsätta att vara med i ditt Sacoförbund även när du blir chef. Vi är runt 140 000 chefer inom Saco.

Nyckelord:
Chef

För att lyckas i sin roll som chef är det en stor fördel att vara medlem i ett fackförbund. Chefer har ofta utsatta positioner och förbundet kan ge stöd och uppbackning och vara en professionell samarbetspartner. Att vara medlem i ett Sacoförbund gör också att du får en koppling till ditt yrke och profession. 

Många av Sacoförbunden har information och speciella tjänster riktade till dig som är chef och ledare. Det kan till exempel vara rådgivning, förhandlingshjälp, karriärstöd, lönestatisk, föreläsningar, utbildningar och nätverk för chefer.

Lön är en självklar facklig kärnfråga som ombudsmännen arbetar med dagligen. Även om du själv förhandlar om din lön kan du ibland behöva fackets stöd. Ditt förbund kan ge kvalificerad rådgivning till dig som medlem och chef på alla olika nivåer, utifrån just dina arbetsvillkor. I Saco Lönesök kan du orientera dig med Sacoförbundens gemensamma chefslönestatistik. Du som är medlem i ett Sacoförbund kommer åt siffrorna via ditt förbunds hemsida. Som chef har du möjlighet att jämföra chefslöner från flera Sacoförbund. Här kan du göra en grov uppskattning för att testa ditt löneläge.

Ta kontakt med ditt förbund så fort du blir erbjuden eller söker en chefstjänst. Det är lätt hänt i glädjen över karriärmöjligheten att inte ställa frågor om vad det är som ska utföras och vilka villkor som gäller för anställningen.

Länkar till Sacoförbundens chefsinformation

Hittar du inte ditt förbund så finns här länkar till Sacoförbundens webbplatser.