Framtidens ledarskap

Vill du bli chef på 2020-talet? Då måste du vara bra på det här.

Publicerad: Onsdag 18 nov 2015

Senast uppdaterad: Fredag 20 nov 2015

Vi sammanförde Saco Chefsråd som består av en grupp erfarna chefer från olika delar av arbetslivet, med deltagarna i Saco studentråds ledarskapsprogram som sannolikt kommer att finnas på ledande positioner om tio år.

De diskuterade hur ledarskapet kommer att förändras och vilka krav som kommer att ställas på framtidens chefer och ledare.

Vill du bli chef på 2020-talet? Då måste du både behärska den digitala tekniken och veta hur du leder och inspirerar olika individer. Det här är vad Chefsrådet och Saco studentråds ledarskapsutbildning tillsammans kom fram till:

Högt tempo

Tempot i arbetslivet kommer att öka, du behöver hålla koll på omvärlden som förändras i snabb takt. Det är en fördel om du är duktig på omvärldsbevakning och kan dra slutsatser om konsekvenserna för din organisation. Du behöver ha en strategi för att fånga upp innovativa förslag från dina medarbetare. Samtidigt måste du kunna hantera medarbetare som är tveksamma eller till och med aktiva motståndare till förändringar. 

Läs Sacos guide om att leda för innovation.

Individanpassat

Framtidens medarbetare kommer att vilja jobba på ett sätt som passar just dem. En gissning är att de också kommer att ställa större krav på att jobbet även ska ge tillbaka något till individen. Chefens roll blir att motivera medarbetare, se till så att de vill stanna kvar i organisationen, coacha och stimulera till utveckling. Utmaningen blir att samtidigt se till att alla jobbar mot företagets övergripande mål. Däremot kommer du inte att ägna lika mycket tid åt detaljstyrning och kontroll. 

Gränslöst arbetsliv

Redan idag arbetar många, inte minst välutbildade akademiker, i ett gränslöst arbetsliv. Kompetensen hos chefer och ledare måste utvecklas i takt med denna genomgripande förändring. Gränslösheten finns i såväl tid och rum som i arbetsuppgifter. Det kräver att chefen hjälper sina medarbetare – och sig själv! - att sätta gränser och få möjlighet till återhämtning.

Läs Sacos guide till chefer om att leda i gränslöst arbetsliv.

Digital teknik

Digitaliseringen är en av de tydligaste trenderna i samhället. Chefer och ledare ska inte vara experter på tekniken. De kommer ha tillgång till kompetenta medarbetare och andra som är proffs på sina områden. Men de måste känna till hur tekniken kan påverka verksamheten och göra en plan för hur den bäst kan användas för att organisationen ska bli framgångsrik.

Normer, genus och hbtq

Kunskap och medvetenhet om hbtq och genus kommer att vara en hygienfaktor för framtidens chefer och ledare. Att agera kompetent i de här frågorna är grundläggande för att följa lagen, skapa en god arbetsmiljö, kunna rekrytera rätt kompetens och bemöta kunder och andra intressenter på ett bra sätt. Chefens roll som förebild i de här sammanhangen ska inte underskattas.

Läs om hbtq i arbetslivet.

Kulturell kompetens

Sverige är ett mångkulturellt land.  Ett företag kan också ha anställda, kunder och dotterföretag och på andra sätt interagera med olika länder. Ledarskapet och kommunikationen måste anpassas till olika sammanhang och förutsättningar.

Nya medier, kommunikation och varumärke

Ledare förkroppsligar i allt högre grad företagets varumärken.  Om varumärket hotas behöver chefen agera snabbt. Det kan påverka företagets/organisationens ekonomi och fortlevnad mer än några andra yttre faktorer. Krav kommer att ställas på transparens och förmåga att kommunicera i de kanaler som kunderna väljer. Smart mediestrategi och kunskap om sociala medier blir viktigt.

Eftersom förändringstempot är så högt kommer den här listan också att snart vara inaktuell. Flexibilitet blir kanske den viktigaste egenskapen för framtidens ledare. Och det går åt båda håll – chefsrollen blir också mer flexibel och möjlig att anpassa efter dina egna önskemål.