”Jag tvingas ha struktur på mina bedömningar”

I en fallstudie har hon värderat sina medarbetares prestationer genom att använda parvisa jämförelser, samtidigt som forskaren Stig Blomskog har studerat och dokumenterat hennes agerande och de resultat hon fått. Hon är chef på en statlig myndighet sedan 2012 och sätter lön på 35 personer. Här är hennes tankar om att sätta lön. Av hänsyn till sina medarbetare framträder hon inte med namn.

Publicerad: Tisdag 14 apr 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 16 apr 2015

Du har testat parvis jämförelse, vad tyckte du?

Det var väldigt nyttigt och intressant att prova den här metoden. Det blir tydligt hur medarbetarna ligger i förhållande till varandra och jag tvingades ha en struktur på mina bedömningar - jag kunde inte lura mig själv. Framförallt blev det tydligt vilka mina ”stjärnor” är och även vilka som inte har presterat så bra.

Vad innebär det egentligen?

Det är en metod där man på varje lönekriterium rangordnar medarbetarna, det vill säga jämför alla sinsemellan, vem som är bättre eller sämre än de andra.

Några nackdelar?

 Det blir lite komplicerat när det blir för många steg. Det måste vara enkelt.

Är den svår att använda?

Nej, när jag hade kört den några gånger så var det inga problem, då blev den ett ”mindset”.

Vad är det svåraste med att sätta lön?

Det är att hålla sig professionell i själva samtalet med medarbetarna – särskilt när det är någon som presterat mindre bra.

Vad är du bra på när det gäller att sätta lön?

Jag är bra på att föra en dialog med medarbetarna under hela året. När det är dags för lönesamtal vet de ganska väl hur läget är. Jag brukar säga att jag har två strukturerade lönesamtal per år, men många fler samtal.

Vad behöver du för att kunna göra ett bra jobb som lönesättande chef?

Det måste finnas tydliga riktlinjer för hur myndigheten ser på lönesättning. Vad är en bra prestation? Hur mycket ska personliga egenskaper vägas in i bedömningen? Jag behöver också få chans att bolla med andra chefer. Hos oss pratar vi mycket om lön inom chefsnätverket – det tycker jag är väldigt värdefullt. Det är viktigt att alla chefer har en gemensam strategi.

Kommer du att använda dig av parvisa jämförelser i fortsättningen?

Jag kommer definitivt att använda det som en hjälp i mitt tänk kring lönesättningen. Det ger mig struktur och hindrar mig från att bli godtycklig. Jag tror också att det kommer att hjälpa mig i lönesamtalen, när jag ska motivera för medarbetarna varför jag satt en viss lön. Jag kommer kanske inte att tillämpa metoden fullt ut, men jag har redan smugit in de här tankegångarna i de samtal jag har med mina chefskollegor. Metoden fungerar bra när vi jämför liknande kompetenser mellan avdelningarna.