Så gör du chefskarriär

Tillsammans med Anna-Karin Engvall, senior rekryteringskonsult på Brightness Executive Search, har Saco Chefsråd tagit fram tio råd om hur du gör karriär som chef.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 28 feb 2019

På jobbet – det här kan du göra på ditt nuvarande jobb

1.

Fokusera på att leverera resultat. Ha en helhetssyn på verksamheten – se spelplanen uppifrån. Gör inte bara de uppgifter som du fått, ta egna initiativ. Våga göra förändringar och prova nytt. Säg ja till uppdrag och utbildningar som du erbjuds. En ledarskapsutbildning ger inte bara kunskap utan är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och bygga nätverk.

2. Satsa på att göra bra presentationer i olika sammanhang och lyft fram vad du har åstadkommit.

3. Signalera att du är intresserad av chefsjobb och bygg nätverk i organisationen.

4. Lär dig kulturen på arbetsplatsen och vilka formella och informella spelregler som gäller.

5. Se till att få löpande feedback från din chef, så att du vet vilka sidor hos dig själv du kan jobba med och utveckla.

Söka nytt jobb – det här kan du göra utanför tjänsten

6. Håll din Linkedin-profil och ditt cv uppdaterade. Du kan också lägga upp det på andra rekryteringssajter, men Linkedin är absolut viktigast. Cv:t bör inte vara för långt. Beskriv vilka resultat du åstadkommit och en sammanfattande text om vad du vill.

 7. Ta kontakt med 5–10 rekryteringsföretag och boka ett möte där du kan presentera dig, vad du har gjort och vad du vill göra. Vill du byta bransch? Då kanske du behöver ta ett steg snett neråt i karriären, för att sedan jobba dig uppåt igen. Du kan också kontakta intressanta företag direkt med en spontanansökan.

 8. Bygg upp ett kontaktnät och skaffa dig en mentor – fråga en chef som har ett liknade jobb som du själv skulle vilja ha. Glöm inte att underhålla dina nätverk och hålla dem uppdaterade.

9.   I cv:t, på intervjun och i andra sammanhang: beskriv vad du har åstadkommit- inte bara vilka tjänster du har haft. Berätta "storyn" om dig själv. Var tydlig med vad du vill, vad du kan tillföra och vad dina talanger är. Vad får dig att bli intressant och sticka ut? Om du har tvingats hoppa av ett chefsjobb – var ärlig med det. Det är inte ovanligt och det ser inte bra ut om du försöker dölja något.

Till sist:

10. Välj sammanhang, både inom och utanför jobbet, där du trivs och kommer till din rätt. Om möjligt välj en chef som ser dig och lyfter dig. Fundera på dina egna drivkrafter. Att vara chef är utvecklande, stimulerande och roligt. Men det har ett pris. Om du känner att du inte trivs - sök nytt jobb. Stanna inte kvar om du inte känner att du har kul på jobbet

 


 

 Tänk på det här innan du accepterar en ny tjänst

  • Ta kontakt med ditt fackförbund i god tid innan du skriver på avtalet
  • Har du fått ett vd- eller chefsavtal där kollektivavtalet och LAS är bortförhandlat? Ta reda på vad det innebär för dig.
  • Se över din pension.
  • Vilka förmåner kan du förhandla om, utöver månadslönen?
  • Har du sekretess- och konkurrensklausuler i ditt avtal?
  • Om du har en chefsförordnande (statlig sektor), avtala om vilken ersättning eller löneförhöjning du ska få och hur återgången till ordinarie tjänst ska ske.
  • Har du fått ett delegerat arbetsmiljöansvar? Vad innebär det konkret?
  • Hur ser utrymmet för din framtida löneutveckling ut?
  • Hur ser din chefsroll och din arbetsbelastning ut – har du rimliga förutsättningar för chefsuppdraget?