Kompetensutveckling för dig som chef

Kan man utbilda sig till chef? Här är nio råd från Saco Chefsråd om kompetensutveckling för dig som chef.

Publicerad: Torsdag 6 okt 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 26 jan 2017

Nyckelord:
Chef

1. Skaffa dig ett nätverk

 Gå gärna en chefsutbildning, men det du kommer att ha mest nytta av från den är nätverket. Den bästa kompetensutvecklingen är att diskutera med andra och analysera  den egna verksamheten med personer utanför den egna organisationen. Gärna från helt andra branscher.

2. Hitta en mentor eller coach

Coachen kan hjälpa dig att identifiera behov, drivkrafter och farhågor. Du får stöd i din utveckling och ökar din självinsikt. Att vara mentor till någon annan är också en bra kompetensutveckling.

3. Lär genom att göra!

Våga utöva ledarskapet, du kommer att göra misstag, men du lär dig på vägen.

4. Gör omvärldsbevakning

Som chef behöver du inte längre vara expert på något område. Men du behöver ha kunskap om din bransch och du behöver ligga steget före och ha koll på nyheter, konkurrenter, politik och trender. Läs tidningar och rapporter och delta på seminarier.

5. Plugga arbetsgivarkunskap

Du måste känna till dina skyldigheter och rättigheter som chef och ha koll på arbetsmiljölagar och arbetsrätt.

6. Träna på det svåra samtalet

Som chef måste du kunna ta jobbiga samtal med dina medarbetare. Det går att öva på, till exempel genom rollspel med din coach eller i ditt nätverk.

7. Lär dig ekonomi, kommunikation och gruppdynamik (roller och samspel i en grupp)

Det här är kompetenser som är viktiga för dig som chef.

8. Tydliggör ditt uppdrag

Det handlar inte om kompetensutveckling, men om du inte vet vad som förväntas av dig som chef så hjälper inga chefs- eller ledarskapskurser.

9. Ta ansvar för din kompetensutveckling

Ingen kommer att ge dig tid, du måste själv ta dig den. Ibland kan den bästa kompetensutvecklingen vara att du sätter av tid för reflexion på egen hand.