Etik och ledarskap

Oegentligheter i olika former förekommer på många arbetsplatser och som chef har du en viktig roll i arbetet med att förebygga och hantera. Saco Chefsråd har tagit fram en lista med råd till dig som är chef och ställs inför etiska dilemman i yrkesrollen.

Nyckelord:
Chef

Att tänka till kring och att hantera frågor om etiska dilemman är något som chefer på alla nivåer behöver göra. Det kan vara en utmaning, särskilt för mindre erfarna chefer som är nya i en verksamhet.

Råd kring etik

Saco Chefsråd har sammanställt ett antal råd kring etik och hur du som chef kan göra för att förebygga och hantera oegentligheter inom verksamheten. Det kan till exempel röra sig om diskriminering, sexuella trakasserier, mobbning, mutor, bedrägerier eller fusk. Som grund för diskussionen har vi använt oss av material från Tomas Brytting som är professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola.

Förebygg, upptäcka, hantera

Det handlar om råd som är verksamhetsinriktade, men också råd direkt riktade till dig som är chef. Råden är indelade i tre grupper, att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter.

Vissa verksamheter har byggt upp rutiner och system för att hantera den här typen av frågor, andra har det inte. Förhoppningen är att du som är chef kan ha nytta av råden och att de kan fungera som en grund för att få igång en diskussion kring etik i verksamheten.

Se till att ha någon att bolla med

Etiska frågor och dilemman är svåra att hantera på egen hand. Se därför till att ha någon att bolla med. Det kan vara ett nätverk av chefer internt eller externt, en mentor eller konsulter.

Så hanterar du etiska dilemman

Att förebygga oegentligheter

Att upptäcka oegentligheter

Att hantera oegentligheter