Att hantera oegentligheter

  • När du får kännedom om eller misstänker oegentligheter - utred direkt vad som hänt – döm inte någon på förhand.
  • Informera hela tiden medarbetarna om var processen står, under utredningen. Var så öppen du kan med det du vet, med respekt för den personliga integriteten. Utgå från öppenhet och transparens, men spekulera aldrig.
  • Visa handlingskraft och var konsekvent. Behandla alla lika, oavsett ställning i organisationen eller personliga relationer. Kanske behöver grupper splittras, om subkulturer har uppstått som påverkar verksamheten negativt.
  • Vidta åtgärder. När någon agerat på ett felaktigt sätt måste det följas av någon typ av åtgärd. Det kan handla om varning, att betala tillbaka pengar, löneavdrag, utebliven löneförhöjning, omplacering eller uppsägning. Beroende på omständigheterna kan det också i vissa fall vara aktuellt med stöd och rehabilitering. Vid misstanke om brott, överväg om polisanmälan bör ske.