Så skapar du en innovativ organisation

Du har som chef en stor betydelse för att utveckla en innovativ kultur på arbetsplatsen. Saco chefsråd har formulerat sex råd om hur du kan stärka innovationen på din arbetsplats.

Nyckelord:
Chef

I regeringens nationella innovationsstrategi definieras innovation som nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer. Ofta pratar man om tekniska innovationer, men det kan också vara nya affärsmodeller, nya sätt att organisera arbetet eller bemöta kunder och brukare.

Som chef har du en stor betydelse för att utveckla en innovativ kultur på arbetsplatsen. Undersökningar visar att en innovativ och kreativ kultur också skapar en bättre arbetsmiljö och nöjdare medarbetare.

Saco chefsråd har formulerat sex råd om hur du kan stärka innovationen på din arbetsplats:

1. Skapa arenor och korsbefrukta

Gör det möjligt för människor att mötas och lära av andra avdelningar, företag och organisationer, och låt goda idéer spridas. Koppla ihop människor som fungerar bra ihop och uppmuntra intresse för omvärlden. Skapa en möteskultur och mötesformer som gynnar kreativitet och nytänkande.

 2. Var tydlig men detaljstyr inte

Definiera ramar - när och var kan medarbetarna vara innovativa? Att arbeta strukturerat och att arbeta innovativt är inte motsatser. Styr med mål i stället för medel och låt medarbetarna i så stor utsträckning som möjligt själva välja väg för att uppnå målen. Anpassa styrning efter person. Du kan bromsa en innovativ person om styrningen är för detaljerad. 

 3. Belöna innovation

Våga belöna och göra skillnad för dem som är innovativa eller bidrar till den innovativa kulturen. Även om det inte finns budget för stora bonusar och löneökningar så finns det andra sätt att belöna: projektuppdrag, ny titel, tid att utveckla idéer, ansvar, utbildning, konferenser, resor, uppmärksamhet. Återkoppling från kunder och brukare kan också vara sporrande och inspirerande.

 4. Var beredd på förändring

Poängen med innovationer är att de ska leda till förändring. Det är först när idén har genomförts och skapat nya värden som innovationen har skett. Men är din organisation redo att förändras? Det är viktigt att chefen fångar upp de idéer som kommer fram. Alla ska naturligtvis inte genomföras, men var tydlig i besluten om vilka som genomförs och inte, och motivera varför. Var förberedd på hela processen där idéerna tas om hand och förverkligas.

 5. Frigör tid

Innovation måste få ta tid. Fundera på om det går att minska på till exempel administration, uppföljning och mätning. På sikt kanske innovationerna kan spara tid.

 6. Bygg förtroende och ett öppet klimat

Precis som i många andra delar av ledarskapet, kräver innovation att du som chef bygger långsiktigt förtroende och tillit gentemot dina medarbetare. Var ute i verksamheten och lär känna dina medarbetare. Bejaka när personer tar upp ett problem – det kan vara starten på en innovation. Default ska vara att säga ja till idéer. Klimatet ska präglas av generositet och tillåtelse att misslyckas. Underskatta inte din betydelse för att skapa en innovativ kultur.