Dags för föräldraledighet? Här är 7 användbara råd

Att bli förälder är en stor förändring i livet. Inte minst påverkar föräldraskapet hur vi väljer att arbeta. Men hur ska man tänka om föräldraledighet, deltidsarbete och framtida pension? På den här sidan har vi samlat 7 viktiga råd till dig som ska bli förälder.

Senast uppdaterad: Onsdag 6 maj 2015

Dags att vara föräldraledig? Här får du 7 råd inför planeringen av din föräldraledighet.

1. Alla har rätt till föräldraledighet

Alla föräldrar har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga. Under tiden har du kvar din anställning och de rättigheter som följer med den. Om du skulle få problem med din anställning i samband med att du vill vara eller är föräldraledig ska du kontakta ditt Sacoförbund.

2. Kollektivavtalet ger föräldralön

Utöver ersättning via den lagstadgade föräldraförsäkringen, den så kallade föräldrapenningen, kan du få föräldralön från din arbetsgivare om din arbetsgivare har kollektivavtal.

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 37 300 kronor i månaden) samt cirka 90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år.

Hur många månader med föräldralön du har rätt till och hur mycket föräldralön du kan få beror på hur länge du har varit anställd och vilket kollektivavtal du omfattas av. Ta därför reda på vilket kollektivavtal du omfattas av. Behöver du hjälp att förstå vad som står i ditt kollektivavtal? Kontakta ditt Sacoförbund.

3. Det lönar sig att dela lika

I genomsnitt tar män bara ut en fjärdedel av föräldrapenningdagarna. Kvinnor är med andra ord hemma med barnen under betydligt längre tid. Den vanligaste anledningen brukar heta plånboken.

Många tror att man tjänar ekonomiskt på att den av föräldrarna som tjänar minst pengar tar ut störst del av föräldraledigheten. Men det stämmer inte. Föräldralönen, som du har rätt till om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal, gör det snarare lönsamt för familjens totala inkomst att dela lika på föräldraledigheten.

Saco har tagit fram ett verktyg för att föräldrar ska kunna räkna ut sin disponibla inkomst under föräldraledigheten och se hur den förändras vid olika uttag av dagar. Testa verktyget här.

Behöver du stöd och rådgivning i karriären? Bli medlem i ett Sacoförbund.

Bli medlem idag

4. Lång föräldraledighet ger sämre löneutveckling

Eftersom kvinnor tar den största delen av föräldraledigheten och dessutom i högre grad arbetar deltid när barnen är små, är de borta från arbetsmarknaden under längre tid. Det gör att kvinnor har sämre löneutveckling och sämre möjligheter att göra karriär. Sacos forskning visar att kvinnors karriärutveckling i princip står i ”stand by-läge” mellan 30-45 års ålder. Under samma period drar männen ifrån lönesmässigt.

Manliga akademiker tjänar i genomsnitt nästan 3,7 miljoner mer i livslön efter skatt än kvinnliga akademiker, visar nya siffror från Saco. Det innebär att mäns livslön är hela 19 procent högre än kvinnors. En nyckel till ett mer jämställt arbetsliv där kvinnor och män har lika förutsättningar för karriär- och löneutveckling är att dela lika på föräldraledigheten.

5. Förlänga ledigheten utan ersättning

Både kvinnor och män förlänger sin föräldraledighet genom att ta ut ledighet utan ersättning. Kvinnor förlänger sin ledighet med i genomsnitt 6 månader, medan männen förlänger den med i snitt 1,5 månad. Ledighet utan ersättning påverkar inte bara familjens inkomster här och nu utan medför också att inga pensionsinbetalningar görs. Därför är det viktigt att dela även på den obetalda ledigheten för att den ena av föräldrarna inte ska få större negativ påverkan på pensionen.

6. Föräldraledighet och deltidsarbete påverkar pensionen

Glöm inte att din inkomst här och nu påverkar din inkomst i framtiden. När man precis har blivit förälder är det mycket att tänka på. Därför är det lätt att glömma bort pensionen.

Enligt Föräldraledighetslagen har du rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. Många utnyttjar den möjligheten för att man vill ha mer tid med sina barn. Beroende på kollektivavtal påverkas tjänstepensionen dock väldigt olika. I vissa avtal skyddas tjänstepensionen fullt ut medan det i andra avtal kan få betydande negativa effekter på tjänstepensionen.

Sacos pensionsguide inför föräldraledigheten får du råd och tips med svar på de viktigaste frågorna du bör ställa dig innan du bestämmer hur du ska ta ut din ledighet när du blir förälder.

7. Dubbelarbete leder till ohälsa

Studier visar att kvinnor fortfarande tar det största ansvaret för hemarbetet. Det finns också ett samband mellan hur kvinnor och män delar på föräldraledigheten och hur de senare delar på hemarbetet. Ju mer lika man delar på föräldraledigheten, ju mer lika fördelar man det obetalda arbetet i hemmet under barnens uppväxtår. Det så kallade dubbelarbetet tros vara en av de viktigaste orsakerna till att kvinnor idag är mer sjuka än män och att framför allt den psykiska ohälsan ökar bland kvinnor.