Det lönar sig att dela lika på föräldraledigheten

Det är en myt att familjen förlorar ekonomiskt på att föräldrarna delar lika på föräldraförsäkringen. På den här sidan kan du och din partner se hur mycket ni har kvar att leva på vid olika fördelning av föräldraledigheten.

Fotnot: Föräldralönen varierar något mellan olika avtalsområden. I exemplet ovan har den beräknats i enlighet med Teknikavtalet, vilket är jämförbart med de allra flesta kollektivavtal.

Det är en myt att familjer alltid tjänar på att låta en mamma med lägre inkomst än pappan ta ut större del av föräldraledigheten. Med föräldralönen, som regleras i kollektivavtal, tjänar många familjer på att dela lika.

I en familj där mamman tjänar 27 000 kronor och pappan tjänar 43 000 kronor får familjen knappt 10 200 kronor mer under det första året om de delar på föräldraledigheten, jämfört med om mamman hade varit hemma i 10 månader och pappan i två månader (förutsatt att båda har rätt till 6 månaders föräldralön).

I räkneverktyget ovan kan du testa själv att lägga in olika löner för att se vilken fördelning som är mest ekonomisk. Lönar det sig för dig och din partner att dela lika på föräldraledigheten?

Föräldralön gör det ekonomiskt att dela lika

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (knappt 39 700 kronor i månaden) samt cirka 90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Hör med din arbetsgivare om vilka regler som gäller för föräldralön på din arbetsplats.

Läs mer om föräldralön här.

Lång frånvaro från arbetet hämmar kvinnors karriär

Oavsett vilken sektor kvinnor arbetar inom så är det fortfarande så att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj än män. Kvinnor är därför mer frånvarande från arbetet i form av längre föräldraledighet, fler vabdagar och mer deltidsarbete än män. Den högre frånvaron hämmar kvinnors karriär- och löneutveckling.

Därför är det viktigt att väga in helheten. Det bästa är vanligtvis att helt dela på föräldraledigheten. Funderar ni på något annat bör ni i så fall ta reda på vad det skulle betyda innan ni bestämmer er.