Föräldralön - så fungerar det

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du i stort sett alltid rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

Senast uppdaterad: Måndag 13 mar 2023

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen upp till lönetaket för föräldrapenning (cirka 43 750 kronor i månaden) samt mellan 80–90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, från 3 månader upp till hela perioden du är ledig med stöd av föräldraledighetslagen.

Viktigt är att föräldralönen inte alltid betalas ut automatiskt. Den som är föräldraledig kan vara tvungen att själv ansöka om att få ut den. Därför är det viktigt att ta reda på exakt vad som gäller på arbetsplatsen. Tänk på att föräldralön ibland kallas för ”föräldrapenningtillägg”.

Föräldrapenning – så stor är din grundersättning

Vid föräldraledighet har du rätt till föräldrapenning från den allmänna föräldraförsäkringen. Föräldrarna har rätt till föräldrapenning under sammanlagt 16 månader. Av dessa har vardera föräldern tre månaders föräldraledighet som inte är möjlig att överlåta. I 13 månader ger föräldrapenningen dig ersättning för inkomster upp till ett lönetak som motsvarar cirka 43 750 kronor per månad år 2022.

Nivån på ersättningen motsvarar knappt 80% av din inkomst upp till detta tak, maximalt cirka 33 480 kr i månaden. Du har även rätt till föräldrapenning under ytterligare 3 månader men nivån är då endast 250 kronor per dag.

Så mycket får du i föräldralön

Föräldralön och disponibel inkomst

Saco har gjort ett verktyg där du och din partner kan se er disponibla inkomst under föräldraledigheten. I verktyget ser du också hur stor del av den disponibla inkomsten som utgörs av föräldralönen. Testa verktyget här.

OBS! Beräkning av föräldralön skiljer sig åt beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av. Hur många månader du har rätt till med föräldralön är beroende av din anställningstid och kollektivavtalets villkor för föräldralön. Beräkningarna ovan är exempel och beloppen ungefärliga. Ta reda på vilket kollektivavtal du omfattas av.

Behöver du hjälp eller vill du veta mer om föräldralön? Kontakta ditt Sacoförbund. Du hittar ditt förbund i listan nedan.