Pensionsguide! Nio tips inför föräldraledigheten

Akta dig för deltidsfällan. Den kan stå dig dyrt senare i livet. Saco har granskat villkoren för föräldralediga i de största kollektivavtalen på arbetsmarknaden. Dessutom har vi sammanställt en guide med svar på de viktigaste frågorna du bör ställa dig innan du bestämmer hur du ska ta ut din ledighet när du blir förälder.

Publicerad: Torsdag 18 dec 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 13 jan 2016

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Guiden bygger på skriften "Föräldraledighet och den framtida pensionen” som går igenom vad som gäller enligt Föräldraledighetslagen, Diskrimineringslagen och Lagen om föräldraförsäkring samt sex av de vanligaste pensionsavtalen.

Föräldraledighet och karriär

Föräldraförsäkringen tillsammans med kollektivavtalen fyller vanligen ut en stor del av den inkomstförlust som ledigheten kan orsaka. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om begränsningarna. Omfattande föräldraledighet, och i synnerhet deltidsarbete, påverkar inte bara hur mycket pengar du har i plånboken utan kan även ha betydelse för din framtida karriär, löneutveckling och pension.

Föräldraledigheten påverkar din pension - läs våra tips och råd

1. Omfattas du av ett kollektivavtal eller inte?

2. Vilket kollektivavtal gäller för dig?

3. Hur påverkas din inkomst under föräldraledigheten?

4. Är föräldraledigheten betald eller inte?

5. Har du rätt till kollektivavtalad löneutfyllnad?

6. Hur länge tänker du vara föräldraledig och i vilken omfattning?

7. Tänker du jobba deltid när barnet börjar på förskola?

8. Det är väl bäst att den som tjänar minst är föräldraledig?

9. Hur påverkar din föräldraledighet dina möjligheter att göra karriär?