3. Hur påverkas din inkomst under föräldraledigheten?

Pensionen beror bland annat på din inkomst före och under ledigheten. Därför är det viktigt att ta reda på hur din inkomst påverkas av att du är ledig.

Dina inkomster från föräldrapenningen är pensionsgrundande. Dessutom är kollektivavtalade löneutfyllnader (föräldralön eller föräldrapenningtillägg) ofta pensionsgrundande. Den allmänna pensionen berörs inte alls om inkomstminskningen endast gäller inkomstdelar över taket. Läs mer om lönetaket och aktuella belopp här. 

Du kan också exempelvis ha rätt till extra pensionsrätter för så kallade barnår vilket kan kompensera intjänandet till den allmännapensionen om din lön hamnar under taket.

Beroende på kollektivavtal ser skyddet för tjänstepensionen mycket olika ut och ju längre tid som föräldraledigheten varar desto större är skillnaderna mellan olika avtal.

Ta reda på vad som gäller för dig!