4. Är föräldraledigheten betald eller inte?

Eftersom föräldrapenning är pensionsgrundande i det allmänna pensionssystemet kan pensionsintjänandet påverkas negativt om du är helt ledig utan att ta ut föräldrapenning. Idag tar kvinnor ut betydligt fler obetalda dagar än män, vilket ofta  påverkar deras pensioner negativt.

Många föräldrar är medvetna om föräldraförsäkringens så kallade ettårsregel och anpassar sitt föräldrapenninguttag till denna. Regeln innebär att man efter att barnet fyllt ett år måste ta ut minst fem dagar med full föräldrapenning i veckan för att inte riskera sänkt sjukpenninggrundande inkomst (SGI). De som vill dra ut på föräldraledigheten spar då helst på föräldrapenningdagarna under det första året, då det ofta är kvinnan som är hemma mest. Vilket innebär en negativ påverkan på kvinnans pension. En bra lösning är därför att dela lika, både på dagarna med och utan föräldrapenning.