7. Tänker du jobba deltid när barnet börjar på förskola?

Enligt Föräldraledighetslagen har du rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. Många utnyttjar den möjligheten för att man vill ha mer tid med sina barn. Beroende på kollektivavtal påverkas tjänstepensionen dock väldigt olika. I vissa avtal skyddas tjänstepensionen fullt ut medan det i andra avtal kan få betydande negativa effekter på tjänstepensionen. För den som exempelvis har avtalet ITP1 (tjänstemän inom privat sektor födda 1979 och senare) kan en löneminskning på 25 procent under vissa omständigheter innebära minskade pensionsavsättningar med över 60 procent. För att undvika deltidsfällan - ta reda på hur det ser ut för dig! Glöm inte att det är din pension det gäller och inte bara familjens ekonomi här och nu.