8. Det är väl bäst att den som tjänar minst är föräldraledig?

Ett vanligt argument för att kvinnan är hemma mest med barnet är att hon ofta tjänar mindre än mannen och att det därför skulle vara bättre för familjens ekonomi om det är hon som är hemma. Problemet är att det här resonemanget långt ifrån alltid stämmer. Kollektivavtalens löneutfyllnader kompenserar normalt för mycket av inkomstbortfallet. Detta innebär att skillnaderna jämnas ut. Dessutom kan det för familjen vara skattemässigt fördelaktigt om det är den som tjänar mest som går ner i lön eftersom höga löner beskattas hårdare än lägre. Viktigt är också att inte bara se till hur hushållets ekonomi i samband med föräldraledigheten påverkas. Utdragen föräldraledighet får konsekvenser för mer än det hushållet får i plånboken i samband med ledigheten. Framtida löneutveckling, karriärmöjligheter och pension påverkas ofta negativt när man är borta från arbetsmarknaden en längre tid. Det är viktigt att väga in helheten. Det bästa är vanligtvis att helt dela på föräldraledigheten. Funderar ni på något annat bör ni i så fall ta reda på vad det skulle betyda innan ni bestämmer er.