Konsten att ta betalt

Hur ska jag tänka när jag prissätter? Många företagare tycker att det är svårt att ta rätt betalt för sina tjänster.

Nyckelord:
Företagande

Hur ska jag tänka när jag prissätter?

Många företagare tycker att det är svårt att ta rätt betalt för sina
tjänster. Det gäller inte minst akademiker som ofta säljer sin egen kunskap. Maria Österåker, ekonomie doktor, föreläsare och egen företagare har hållit en serie föreläsningar om prissättning för Sacoförbundens medlemmar. Maria lyfter fram olika sätt att tänka när det gäller att ta betalt. När du sätter ditt pris ska du inte bara väga in dina egna kostnader för att ta fram varan eller tjänsten, du ska också ta hänsyn till marknaden och konkurrenterna, prispsykologi samt hur du själv värderar din produkt.

Verktyg när du ska sätta pris

Du kan kontakta ditt Sacoförbund för råd kring prissättning. De är ofta experter på just ditt yrkesområde och din bransch. Sacos unika databas för akademikerlöner, Saco Lönesök, är också en bra utgångspunkt, även för dig som har ett företag. Du når Saco Lönesök via ditt förbunds webb. 

På mydighetssidan verksamt.se finns en kalkylator som hjälper dig att räkna ut ditt pris.