"Lär känna dig själv och bli en bättre ledare"

Entreprenologen Stefan Lindström har skapat Entreprenörprofiltestet tillsammans med legitimerade psykologen Hans Olle Frummerin. Det är baserat på Lindströms forskning och kunskaper om entreprenörer och Frummerins forskning och kunskaper om psykologi och tester. Stefan Lindström svarar här på några frågor om testverktyget.

Publicerad: Torsdag 16 okt 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 16 okt 2014

Varför ska jag göra testet?

- För att skapa en bild av hur just du fungerar i din entreprenörsroll. Vad är dina utmärkande drivkrafter?  Om du känner dig själv blir du mer effektiv och samtidigt mer tillfreds med dig själv. Mänsklig insikt är oftast det som skiljer de goda ledarna från de mindre goda.

Vad mäter testet?

- Precis som alla människor har entreprenörer olika egenskaper, som gör att de lyckas med sina uppgifter. I forskningen har man sett att det finns olika profiler, generella typer, eller som vi kallar det, arketyper, av entreprenörer. Du får reda på vilken av 6 olika entreprenörtyperna som du är mest lik. Testet mäter inte om du är en entreprenör eller inte!

Vad ska jag tänka på innan jag sätter igång?

- Bestäm vad du vill få ut av testet. Välj fokus, antingen privat- eller arbetsfokus och behåll det under hela testet. Kom ihåg att utgå från din roll som intra/entreprenör. Gör testet i en följd och helst utan att bli störd. Gör hellre om testet ifall du känner att du inte svarade "rätt", än att försöka hoppa mellan frågorna.

Hur ska jag tolka resultatet?

- Erfarenheter visar att de som har avsatt tid för att fundera över sin förmåga och sitt sätt att agera, får en djupare förståelse av hur de fungerar. De blir också mer effektiva i sin vardag Det är speciellt viktigt när det gäller att analysera vilken typ av entreprenör du är. Detta är givetvis en utmaning för många. En del tar hjälp för att gå vidare med detta, medan andra försöker göra det själva. Vi går gärna in och hjälper till och stöttar. Du är välkommen till oss för en personlig återkoppling. Tidsbehovet är normalt runt 45 minuter. Du kan läsa mer på www.stefanlindstrom.se och boka tid på info@stefanlindstrom.com