Om du blir sjuk

Senast uppdaterad: Måndag 13 mar 2023

Du som är anställd och inte kan arbeta på grund av sjukdom har enligt lag rätt att få sjuklön från din arbetsgivare dag 2 till dag 14. Undantag kan finnas om du varit anställd en kortare tid. Normalt är första dagen en karensdag då du inte får någon ersättning. Om du är sjuk längre tid än en vecka behöver du ett läkarintyg.

Om du är sjuk längre tid än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning. Den ger dig ersättning för närmare 80 % av din lön, men bara upp till ett lönetak på 43 750 kronor per månad. Det ger en ersättning på högst 33 480. Du hittar mer information på Försäkringskassans webbplats

Med kollektivavtal har du rätt till kompletterande ersättning till din sjukpenning. Det kallas sjuklön eller sjukpenningtillägg. Gemensamt för de flesta kollektivavtal för akademiker är att de ökar den totala ersättningen för inkomster under lönetaket för sjukpenning och dessutom ger ersättning för inkomster över lönetaket. Ersättningens storlek varierar men är upp till 10 % extra under lönetaket och runt 75–90 % över taket, beroende på hur länge du är sjuk. 

Skriv in din månadslön och se vad du får med och utan kollektivavtal om du blir sjuk.