Kollektivavtal gör skillnad

Kollektivavtalet ger fördelaktiga villkor och en bra trygghet för dig som anställd.

Kollektivavtal gör skillnadDet är lagar, kollektivavtal och ditt anställningsavtal som styr dina anställningsvillkor. Lagarna ger ett grundläggande skydd medan kollektivavtalen och ditt eget anställningsavtal kompletterar och anpassar villkoren.

Kollektivavtalet är ett avtal mellan två fria aktörer. Representanter för arbetsgivaren och de anställda har gemensamt kommit överens om vilka regler som ska gälla inom en viss bransch eller på en arbetsplats . Kollektivavtalet ger fördelaktiga villkor och en bra trygghet för alla anställda. Oftast innebär det bättre villkor än vad man får enligt lag.

Det här ingår i ditt kollektivavtal

Kollektivavtalen ser olika ut, men oftast innehåller de regler om:

  • vilka kriterier som ska gälla för lönesättningen, som exempelvis arbetsprestation, ansvar och svårighetsgrad
  • hur lönesättningsprocessen ska gå till, att anställda har rätt till lönesamtal med mera
  • hur mycket arbetsgivaren ska betala till din framtida pension
  • hur stor ersättning du får vid föräldraledighet och sjukdom
  • semester: fler semesterdagar än semesterlagen
  • stöd vid omorganisation och nedskärningar
  • ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid
  • hur och när de anställda har rätt till inflytande och information om beslut, så kallat medbestämmande för de anställda
  • kompetensutveckling

Lag eller avtal?

I Sverige har vi valt att låta många av arbetsmarknadens regler bestämmas i kollektivavtal istället för i lag. Medan lagstiftning normalt ser likadan ut för alla branscher, är kollektivavtalen lättare att anpassa efter branschens behov. En läkares arbetsplats kan ställa helt andra krav än vad en bibliotekaries arbetsplats gör, till exempel när det gäller arbetstider. På det sättet ger kollektivavtalen många fördelar, både för anställda och för arbetsgivare.

Ett kollektivavtal kan bara ändras om arbetsgivarens och de anställdas representanter är överens. Det betyder att de som är medlemmar i en facklig organisation har stort inflytande över villkoren. Så är det inte om villkoren regleras i lag. En arbetsgivarorganisation som har skrivit på ett kollektivavtal - eller är medlem i en organisation som har skrivit på ett kollektivavtal - måste följa det som står i avtalet. Om avtalet inte följs kan du vända dig till den fackliga organisationen på din arbetsplats.

Gör kollektivavtalen skillnad?

Du har kanske hört att det inte spelar någon roll om det finns kollektivavtal på en arbetsplats eller inte. Detta är oftast inte sant. Skillnaden mellan att ha kollektivavtal och inte kan innebära tusentals kronor per månad. Du kan också till exempel sakna rätt till övertidsersättning. Där kollektivavtal saknas har de anställda oftast mycket små möjligheter att påverka de beslut som fattas på jobbet. Och det är bara några exempel på skillnader som kan betyda mycket under ett helt arbetsliv.

Här har vi samlat våra 10 bästa argument för kollektivavtal.

Var finns mitt kollektivavtal?

Om du inte vet hur ditt eget kollektivavtal ser ut kan du i första hand kontakta den lokala fackliga representanten på din arbetsplats. Om du inte vet vem det är, eller om du är osäker på om din arbetsplats har ett kollektivavtal eller inte, kan du kontakta ditt Sacoförbund.

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV