Internationell verksamhet

Fler och fler akademiker studerar och verkar utomlands. Samtidigt påverkar EU:s beslutfattande medlemmarna i många fackliga avseenden. Därför driver vi frågor på nordisk, europeisk och internationell nivå.

Frågor som är viktiga för Saco och förbundsmedlemmarna är:

  • den svenska kollektivavtalsmodellen och partsautonomin
  • erkännande av examina
  • social trygghet vid utlandsarbete
  • kompetens- arbetsmarknads- och jämställdhetsfrågor

Saco arbetar för ett öppet, modernt och effektivt EU.

Vi samarbetar internationellt i följande organ:

  • NFS (Nordens Fackliga Samorganisation)
  • ETUC (Europafacket)
  • Eurocadres
  • ILO
  • TUAC (OECD:s rådgivande kommitté)
  • ITUC (Internationella Fackliga Samorganisationen)

Brysselkontoret

Saco har ett kontor i Bryssel tillsammans med LO och TCO. Brysselkontoret har som uppgift att bevaka arbetet i EU och stödja organisationernas och deras medlemsförbunds arbete för en europeisk politik i arbetstagarnas intresse. Kontoret finns även på Facebook.

Europaportalen.se

Europaportalen.se, är en nyhets- och debattplats som dagligen samlar och analyserar nyheter, debattartiklar och fakta om och från EU. Syftet är att ge överblick i ett brett urval av frågor och händelser. Saco är delägare i Europaportalen, som är ett är ett bra och enkelt sätt att följa den aktuella europadebatten.

Union to Union

Sedan våren 2015 är Saco med i Union to Union tillsammans med LO och TCO. Union to Union är de svenska fackens ingång i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Sacos medlemsförbund kan söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Sacos nordiska systerorganisationer

Saco har systerorganisationer i alla nordiska länder.

Danmark: AC - Akademikerne
Finland: AKAVA
Island: Bandalag Háskólamanna
Norge: Akademikerne

Kontaktpersoner

Jenny Rydstedt, Internationell sekreterare: EU, Union to Union samt globala frågor.
jenny.rydstedt@saco.se

08-613 48 88