Medlemsstatistik

Sacoförbunden ökar sammanlagt med 14 972 yrkesverksamma medlemmar under 2020, vilket ger en medlemsökning på 2,8 procent. Totalt är nu 553 832 yrkesverksamma medlemmar i något av Sacofederationens förbund. Även på totalen ökar Sacofederationen. Totalt är nu 709 391 medlemmar i Sacofederationen. Det är en procentuell ökning på 0,4 procent.

Medlemstatistik 2020

Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2020:

Förbund Totalt Yrkesverksamma
Akademikerförbundet SSR 74 509 59 062
Akavia 131 432 99 782
DIK 19 661 17 609
Fysioterapeuterna 12 608 11 027
Kyrkans Akademikerförbund 4 021 3 120
Lärarnas Riksförbund 89 553 64 574
Naturvetarna 33 554 30 215
Officersförbundet 19 394 13 609
Reservofficerarna 1 818 1 365
Sjöbefälsföreningen 4 567 2 669
SRAT  21 200 17 847
Sveriges Arbetsterapeuter 10 107 8 301
Sveriges Arkitekter 13 770 10 076
Sveriges Farmaceuter 7 172 5 628
Sveriges Ingenjörer 159 017 128 701
Sveriges läkarförbund 55 501 38 399
Sveriges Psykologförbund 11 961 9 460
Sveriges Skolledarförbund 7 455 5 647
Sveriges Tandläkarförbund 7 187 5 165
Sveriges universitetslärare och forskare 21 642 19 158
Sveriges Veterinärförbund 3 262 2 418
SUMMA 709 391 553 832