Medlemsstatistik

Totalt har Sacoförbunden tillsammans närmare 700 000 medlemmar vid årsskiftet 2018/2019. Sacoförbunden växte med 6 503 medlemmar under 2018.

Medlemstatistik 2018

Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2018:

Förbund Medlemmar
Akademikerförbundet SSR 72 520
Civilekonomerna 42 799
DIK 19 818
Fysioterapeuterna 12 660
Jusek 89 144
Kyrkans Akademikerförbund 4 647
Lärarnas Riksförbund 91 184
Naturvetarna 32 916
Officersförbundet 19 114
Reservofficerarna 1 982
Saco-förbundet Trafik & Järnväg 3 730
Sjöbefälsföreningen 5 473
SRAT 15 030
Sveriges Arbetsterapeuter 9 897
Sveriges Arkitekter 13 654
Sveriges Farmaceuter 7 016
Sveriges Ingenjörer 151 480
Sveriges läkarförbund 54 869
Sveriges Psykologförbund 11 624
Sveriges Skolledarförbund 7 244
Sveriges Tandläkarförbund 7 348
Sveriges universitetslärare och forskare 21 009
Sveriges Veterinärförbund 3 413
SUMMA 698 571