Medlemsstatistik

Vid årsskiftet samlade Sacoförbunden 706 306 akademiker, vilket är en ökning med 7 735 medlemmar och 1,1 procent jämfört med förra året.

Medlemstatistik 2019

Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2019:

Förbund Medlemmar
Akademikerförbundet SSR 72 748
Civilekonomerna 42 184
DIK 19 667
Fysioterapeuterna 12 587
Jusek 91 583
Kyrkans Akademikerförbund 4 439
Lärarnas Riksförbund 91 270
Naturvetarna 33 118
Officersförbundet 19 081
Reservofficerarna 1 845
Sjöbefälsföreningen 5 306
SRAT  20 999
Sveriges Arbetsterapeuter 9 914
Sveriges Arkitekter 13 924
Sveriges Farmaceuter 7 132
Sveriges Ingenjörer 154 829
Sveriges läkarförbund 54 692
Sveriges Psykologförbund 11 828
Sveriges Skolledarförbund 7 401
Sveriges Tandläkarförbund 7 245
Sveriges universitetslärare och forskare 21 220
Sveriges Veterinärförbund 3 294
SUMMA 706 306