Medlemsstatistik

Totalt har Sacoförbunden tillsammans närmare 700 000 medlemmar vid årsskiftet 2017/2018. Sacoförbunden växte med 12 165 medlemmar (1,8 %) under 2017.

Medlemstatistik 2017

Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2017:

Förbund Medlemmar
Akademikerförbundet SSR 71 579
Civilekonomerna 43 120
DIK 20 333
Fysioterapeuterna 12 713
Jusek 87 631
Kyrkans Akademikerförbund 4 999
Lärarnas Riksförbund 90 434
Naturvetarna 32 712
Officersförbundet 19 079
Reservofficerarna 2 322
Saco-förbundet Trafik & Järnväg 3 753
Sjöbefälsföreningen 5 656
SRAT 14 944
Sveriges Arbetsterapeuter 10 004
Sveriges Arkitekter 13 424
Sveriges Farmaceuter 6 874
Sveriges Ingenjörer 148 623
Sveriges läkarförbund 53 383
Sveriges Psykologförbund 11 539
Sveriges Skolledarförbund 7 214
Sveriges Tandläkarförbund 7 496
Sveriges universitetslärare och forskare 20 808
Sveriges Veterinärförbund 3 428
SUMMA 692 068