Medlemsstatistik

Sacoförbunden samlar närmare en miljon akademiker. Under 2021 ökade antalet yrkesverksamma medlemmar med närmare 5 000 och uppgick till närmare 559 000 per den sista december 2021. Det totala antalet medlemmar summerades vid samma tidpunkt till knappt 712 000, ett antal som alltså skrevs upp rejält i och med Lärarförbundets inträde den 1 januari 2022 då ytterligare 233 000 medlemmar anslöt.

Senast uppdaterad: Fredag 28 jan 2022

Detta interaktiva diagram visar Sacoförbundens samlade medlemsutveckling sedan Saco grundades år 1947.
Ladda ner diagrammet som bild.

Medlemstatistik 2021

Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2021:

Förbund Totalt Yrkesverksamma
Akademikerförbundet SSR 75 315 60 652
Akavia 131 700 100 474
DIK 19 727 17 594
Fysioterapeuterna 12 542 11 034
Kyrkans Akademikerförbund 3 210 2 453
Lärarnas Riksförbund 86 749 64 360
Naturvetarna 33 888 31 125
Officersförbundet 19 454 13 594
Reservofficerarna 1 971 1 414
Sjöbefälsföreningen 4 978 2 530
SRAT  21 103 17 736
Sveriges Arbetsterapeuter 10 263 8 233
Sveriges Arkitekter 14 118 10 017
Sveriges Farmaceuter 7 131 5 682
Sveriges Ingenjörer 161 683 130 442
Sveriges läkarförbund 56 390 39 105
Sveriges Psykologförbund 12 089 9 796
Sveriges Skolledarförbund 7 293 5 490
Sveriges Tandläkarförbund 7 043 5 140
Sveriges universitetslärare och forskare 22 046 19 357
Sveriges Veterinärförbund 3 300 2 466
SUMMA 31/12-21 711 933 558 694
Lärarförbundet  233 106 165 384
SUMMA 1/1-22 945 039 724 078