Medlemsstatistik

Saco samlar närmare en miljon akademiker. Den sista december 2022 uppgick Sacoförbundens totala antal medlemmar till 958 092, vilket är en ökning med 1,4 procent från föregående år. Av dessa 958 092 är 722 360 yrkesverksamma.

Senast uppdaterad: Fredag 27 jan 2023

Detta interaktiva diagram visar Sacoförbundens samlade medlemsutveckling sedan Saco grundades år 1947.
Ladda ner diagrammet som bild.

Medlemstatistik 2022

Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2022:

Förbund Totalt Yrkesverksamma
Akademikerförbundet SSR 76 778 61 995
Akavia 134 878 101 401
DIK 19 893 16 955
Fysioterapeuterna 12 165 10 690
Kyrkans Akademikerförbund 3 319 2 591
Lärarförbundet 233 910 157 998
Lärarnas Riksförbund 87 606 63 350
Naturvetarna 34 311 31 339
Officersförbundet 19 601 13 723
Reservofficerarna 2 044 1 487
Sjöbefälsföreningen 4 553 2 156
SRAT  21 171 17 527
Sveriges Arbetsterapeuter 10 288 8 177
Sveriges Arkitekter 14 237 10 618
Sveriges Farmaceuter 7 075 5 699
Sveriges Ingenjörer 167 396 134 908
Sveriges läkarförbund 57 032 39 467
Sveriges Psykologförbund 12 216 9 992
Sveriges Skolledarförbund 7 127 5 293
Sveriges Tandläkarförbund 6 916 5 030
Sveriges universitetslärare och forskare 22 193 19 524
Sveriges Veterinärförbund 3 383 2 440
SUMMA 31/12-22 958 092 722 360