Opinion & fakta

Saco driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning, utredningar, konferenser och möten kämpar vi för att utbildning ska löna sig. I praktiken innebär det att vi utvecklar och förbättrar, förutsättningar, arbetsliv och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar alltid utifrån en värdegemenskap baserad på Sacoförbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens.

Saco arbetar för ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig och där akademisk profession värderas och respekteras. Lika viktigt för oss är att stå upp för demokrati och människors lika värde, individens förmåga och kollektivets styrka. Vi ser akademisk utbildning och forskning som avgörande för tillväxt och välfärd.

Visa fler