Opinion & fakta

Saco driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning, utredningar, konferenser och möten kämpar vi för att utbildning ska löna sig. I praktiken innebär det att vi utvecklar och förbättrar, förutsättningar, arbetsliv och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar alltid utifrån en värdegemenskap baserad på Sacoförbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens.

Utbildning ska löna sig

Närmare var tredje undersökt högskoleutbildning innebär en ekonomisk förlust, visar Sacos livslönestudier. Flera av de olönsamma utbildningarna leder till kvinnodominerade bristyrken inom vård och skola, som fysioterapeut och lärare. Ska vi lösa kompetensbristen inom välfärden måste det bli möjligt för alla akademiker att göra lönekarriär.

Visa fler