Opinion & fakta

Saco driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning, utredningar, konferenser och möten kämpar vi för att utbildning ska löna sig. I praktiken innebär det att vi utvecklar och förbättrar, förutsättningar, arbetsliv och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar alltid utifrån en värdegemenskap baserad på Sacoförbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens.

Högre kvalitet på utbildning

Grunden för Sacofederationen är utbildningsgemenskap. All utbildning, från grundskola till högskola, ska hålla hög kvalitet. Utbildningen ska ge bildning och kunskap, tillgodose samhällets behov av kompetens samt bygga på vetenskaplig grund. En välfungerande, likvärdig skola av hög kvalitet är grunden för att skapa återväxt av kompetenta akademiker till Sacos alla professioner.

Visa fler