Arbetsförmedlingen måste förändras

Sacos tio områden för en bättre arbetsförmedling för akademiker.

Publicerad: Torsdag 29 jan 2009

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco har, bland annat genom tidigare undersökningar, kunnat konstatera att många akademiker inte är nöjda med hur Arbetsförmedlingen fungerar. Därför har vi identifierat tio områden där snabba förändringar av arbetsförmedlingen är mycket angelägna. Målet är en väl fungerande arbetsförmedling och bra insatser för arbetssökande. Nedan listas de tio områdenas rubriker. Om du vill läsa mer om varje område kan du ladda ned pdf-filen.

  • Hushållning med Arbetsförmedlingens resurser
  • Arbetsförmedling för nyexaminerade
  • Effektiva arbetsmarknadspolitiska program
  • Tidig kommunikation och snabba insatser
  • Samordning och tillgänglighet
  • Kontakter med arbetsgivare
  • Specialistkunskaper
  • Individerna i centrum
  • Myndighetsmässigt bemötande
  • Stöd till och samverkan med fackförbund

Områdena har arbetats fram i Sacos arbetsgrupp för arbetsmarknadsfrågor, där Sacoförbunden är representerade.