Avtal är bättre än lag

Visst fungerar turordningsreglerna i LAS ofta hyggligt lokalt. Men den bygger mera på ”terrorbalans” än samförstånd. Kanske kan en återgång till skiljenämndsförfarande vara den rätta vägen tillbaka till den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Publicerad: Fredag 13 maj 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Arbetsrätt

Det var några av synpunkterna när Sacos avgående ordförande Anna Ekström debatterade sin och journalisten Svante Nycanders alternativa modell vid ett seminarium på Saco. Förslaget går i korthet ut på att en partsgemensam nämnd ska ersätta den nuvarande lagstiftningen om "sist in först ut", som idag gäller om parterna inte kommer överens vid uppsägningar.

-Vi prioriterar avtalslösningar före lagstiftning. Det är också ett sätt att modernisera poängen med kollektivavtal. Så vi säger" händerna på täcket till politikerna", sade Anna Ekström.

Hon fick medhåll av Heléne Robson, förbundsjurist för Sveriges Ingenjörer: - Låt oss ta hand om det här.

Matts Jutterström, avtalssekreterare i Pappers inom LO, var också positiv till förslaget om skiljenämnd, men menade att det kanske skulle kräva att arbetsgivarna delade med sig av sin oinskränkta makt att leda och fördela arbetet.

- Men även vi anser i grunden att avtal när bättre än lag.

Något svar på förslaget till maktdelning kom dock aldrig från arbetsgivarnas debattföreträdare, Almegas VD, Jonas Milton.

-Vi tycker inte att den nuvarande ordningen fungerar bra. Våra medlemsföretag ser tvärtom stora problem. Turordningsreglerna är också den fråga som orsakat de flesta låsningarna på den svenska arbetsmarknaden under de senaste 25-30 åren.

- Som generaldirektör för Medlingsinstitutet är det ju också min uppgift att verka för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och där kan jag säga att det här förslaget är väl bra, men... avslutade Claeas Stråth.