Välbesökt seminarium om socialförsäkringarna

Sacos Skuggutredning: Kan arbetsmarknadens parter ta över ansvaret för delar av sjuk- och arbetsskadeförsäkringen?

Publicerad: Fredag 25 feb 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Tittar man 20-30 år framåt blir det svårt att få ihop den svenska välfärdens finansiering. Den offentliga sektorn får allt mindre pengar att röra sig med samtidigt som hushållen blir allt rikare.

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef för Saco, lyfte fram de långa perspektiven vid Sacos seminarium om rapporten "Kan arbetsmarknadens parter ta ett större ansvar för socialförsäkringarna?".

En möjlig utväg vore att lägga över en del av de offentliga åtagandena till den privata sektorn. Det behöver inte handla om "totalprivatisering".

Om till exempel delar av socialförsäkringarna flyttades över till arbetsmarknadens parter skulle det istället handla om en sorts kollektiv privatisering. Även det skulle åtminstone lindra de hårda besparingskrav som väntar inom skola-vård-omsorg och andra delar av den offentliga sektorn, menade han.

Seminarieapporten har tagits fram på uppdrag av Sacos styrelse som en del i Sacos "skuggutredning" till den stora Socialförsäkringsutredningen.

-Bakom uppdraget ligger också ett beslut från vår senaste kongress 2009, underströk, Anna Ekström, Sacos ordförande. I rapporten analyseras effekten av en utflyttning av arbetsskadeförsäkringen och sjukpenningdelen i sjukförsäkringen.

Det finns uppenbara fördelar med en sådan här mer försäkringsmässig lösning, menade Gunnar Axén(M), ordförande i Socialförsäkringsutredningen.

-Men det stora problemet är hur man skulle lyckas få arbetsmarknadens parter att enas om en sådan här modell.

Irene Wennemo, Socialförsäkringens huvudsekreterare, tackade för ett gediget arbete.

-Det känns som halva jobbet nu redan är gjort i den här delen. Även om modellen inte är genomförbar i dagsläget.

Det låter sig sägas att det är bra om parterna får ett större ansvar för socialförsäkringarna. Men det är knappast trovärdigt att vi i Sverige skulle låta staten träda tillbaka och helt och hållet lämna ifrån sig socialförsäkringarna, menade Per Molander, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och vetenskaplig rådgivare i Socialförsäkringsutredningen.

-Nu har vi dessutom facit i den stora pensionsreformen, som automatiskt skulle bromsa sig själv. Det fungerade inte i den politiska praktiken. Och jag tror att vi kommer att få fortsatt politiskt engagemang även inom socialförsäkringarna.Det finns ingen självklarhet i att minska politikernas utrymme genom att vältra över socialförsäkringarna på arbetsmarknadens parter, menade också Tomas Eneroth (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott och ledamot i utredningen. Det som är försäkringsmässigt rätt är inte heller alltid det samhällsekonomiskt riktiga.

-På det stora hela en väldigt bra rapport, menade Anna Hedborg, som senast utredde socialförsäkringarna. Men många svåra frågor återstår.

GÖRAN STEN