A-kassan måste ses över

Saco har länge påpekat att a-kassan måste ses över. Nu uppmanar professor Lars Calmfors regering och opposition att göra upp om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Saco anser i likhet med Calmfors att frågan kräver sin lösning men lösningsförslagen skiljer sig åt. Så här tycker Saco att arbetslöshetsförsäkringen bör utvecklas.

Publicerad: Tisdag 17 jul 2012

Saco utesluter inte en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, men vill se väldigt goda argument för att säga ja till en sådan. För ett obligatorium talar riskspridningen. Om alla är med och betalar kan avgifterna hållas nere.

Mot talar att många medborgare har valt att stå utanför systemet eftersom de gjort bedömningen att de inte behöver det skydd en arbetslöshetsförsäkring ger. Mot talar också att det med nuvarande regler är väldigt svårt för företagare och studerande att få ut ersättning. Det går inte att tvinga människor att vara med i en försäkring de inte kan få ut något från.

Därefter kommer finansieringen. Oavsett om det blir ett obligatorium eller inte måste arbetslöshetsförsäkringen bli försäkringsmässig. Det innebär att det ska finnas en tydlig koppling mellan vad man betalar in och vad man får ut. I dag är det knappt någon som får 80 procent av den tidigare lönen och inkomsttaket måste därför höjas rejält, kanske rent av slopas.

Även a-kassans organisering bör ses över. Socialförsäkringsutredningen ska titta på om arbetsmarknadens parter kan ta hand om arbetslöshets-, arbetsskade- och sjukförsäkringar som är frikopplade från statsbudgeten. Saco har inte tagit ställning till en sådan lösning, men har presenterat ett förslag på hur det i så fall skulle kunna gå till.

Vare sig försäkringen är obligatorisk eller inte måste den för att få legitimitet vara utformad så att de flesta skulle vilja vara med. Det är den inte i dag.