”Arbetsgivarna måste ta större ansvar”

Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att unga ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Alla kan göra en insats för att motverka ungdomsarbetslösheten. Under seminariet ”Ung, kaxig och tillgänglig – men hur länge?”, uppmanade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström alla arbetsgivare att se över sina möjligheter att ge ungdomar viktig arbetslivserfarenhet.

Publicerad: Måndag 8 okt 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Den 7:e oktober uppmärksammas World day for decent work.  I samband med detta arrangerade Saco, LO och TCO ett seminarium och en paneldebatt på temat ungdomsarbetslöshet. Utöver arbetsmarknadsministern deltog representanter från de fackliga organisationerna och från arbetsgivarsidan.

Hillevi Engström pekade ut arbetsgivarnas sociala ansvar som en grundläggande förutsättning för att få fler ungdomar i arbete.

– Alla i samhället har en roll att spela. Vi har infört flera ekonomiska incitament och nu handlar det om att arbetsgivare måste vilja ta emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det går inte att hänvisa till stora kostnader eller stora risker. Alternativet är att väldigt många människor stöts ut.

Bland regeringens åtgärder för att sänka trösklarna för ungdomar på arbetsmarknaden finns bland annat att kostnaderna ska vara lägre för att anställa yngre arbetskraft. Men för att politiken ska få effekt krävs att arbetsgivarsidan tar ett kollektivt ansvar. Sacos ordförande Göran Arrius menade att möjligheterna att anställa unga inte utnyttjas tillräckligt.

– Det är viktigt att de avtal som tecknats faktiskt får effekt. Många beslut för att underlätta introduktion för unga på arbetsmarknaden är redan fattade. För att dessa beslut ska få effekt måste kunskapen spridas till berörda arbetsgivare på arbetsmarknaden. Regeringen och arbetsmarknadens parter måste hjälpas åt och göra bättre reklam för detta.

Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist håller inte med om att allt ansvar kan läggas på arbetsgivarna. Under paneldebatten underströk hon att en sänkning av arbetsgivaravgiften skulle generera större efterfrågan på arbetskraft. Hon föreslog också att Arbetsförmedlingen ska söka upp och kontakta företag för att informera om de avtal och subventioner som finns.

– Vi har ett gemensamt uppdrag som handlar om att våra arbetsgivare måste känna till de rabatter som finns för ung arbetskraft. Men i slutändan hamnar vi ändå i en prisdiskussion. Idag är priset alltjämt för högt i förhållande till den kvalitet man får.

Utbildningssystemet och skolans förmåga att skapa arbetskraft som är efterfrågad på arbetsmarknaden löpte som en röd tråd genom diskussionen. Såväl arbetsmarknadsministern som parternas representanter underströk att en bra skola är en grundläggande förutsättning för att ungdomar inte ska hamna i utanförskap.