Därför måste a-kassan ses över

Arbetslöshetsförsäkringen omfattar allt färre, visar siffror från Arbetsförmedlingen som Dagens Nyheter tagit del av. Andelen arbetslösa som står utan ersättning har fördubblats jämfört med år 2006 och systemet håller på att tappa sin trovärdighet. Någonting måste göras och där har den pågående Socialförsäkringsutredningen en viktig roll att spela. Så här tycker Saco att arbetslöshetsförsäkringen bör utvecklas.

Publicerad: Onsdag 22 feb 2012

Senast uppdaterad: Måndag 25 aug 2014

Saco utesluter inte en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, men vill se väldigt goda argument för att säga ja till en sådan. För ett obligatorium talar riskspridningen. Om alla är med och betalar kan avgifterna hållas nere.

Mot talar att många medborgare har valt att stå utanför systemet eftersom de gjort bedömningen att de inte behöver det skydd en arbetslöshetsförsäkring ger. Mot talar också att det med nuvarande regler är väldigt svårt för företagare och studerande att få ut ersättning. Det går inte att tvinga människor att vara med i en försäkring de inte kan få ut något från.

Därefter kommer finansieringen. Oavsett om det blir ett obligatorium eller inte måste arbetslöshetsförsäkringen bli försäkringsmässig. Det innebär att det ska finnas en tydlig koppling mellan vad man betalar in och vad man får ut. I dag är det knappt någon som får 80 procent av den tidigare lönen och inkomsttaket måste därför höjas rejält, kanske rent av slopas.

Även a-kassans organisering bör ses över. Socialförsäkringsutredningen ska titta på om arbetsmarknadens parter kan ta hand om arbetslöshets-, arbetsskade- och sjukförsäkringar som är frikopplade från statsbudgeten. Saco har inte tagit ställning till en sådan lösning, men har presenterat ett förslag på hur det i så fall skulle kunna gå till.

Vare sig försäkringen är obligatorisk eller inte måste den för att få legitimitet vara utformad så att de flesta skulle vilja vara med. Det är den inte i dag.